Uitgebreide indicatie Toripalimab combined with paclitaxel and cisplatin for the first-line treatment of patients with unr
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Toripalimab
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Oncologie, overig
Uitgebreide indicatie Toripalimab combined with paclitaxel and cisplatin for the first-line treatment of patients with unresectable locally advanced/recurrent or metastatic esophageal squamous cell carcinoma (“ESCC”)
Fabrikant Shanghai Junshi
Portfoliohouder Shanghai Junshi
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum December 2022
Verwachte registratie Januari 2024
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Pembrolizumab
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de finale analyse van de progressie-vrije survival (PFS) werd een significante verbetering van de PFS geobserveerd in de toripalimab arm ten opzichte van de placebo arm (hazard ratio [HR] = 0.58; 95% CI, 0.46-0,74; p < 0.0001). Deze studie heeft volledig plaatsgevonden in China. Recent is pembrolizumab door de cieBOM goedgekeurd. Er wordt verwacht dat toripalimab een vergelijkbare effectiviteit zal hebben.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Bronnen NCT03829969, https://doi.org/10.1016/j.ccell.2022.02.007

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR 2021
Aanvullende opmerkingen In 2021 zijn in Nederland 1.787 patiënten met stadium III en IV slokdarmkanker gediagnosticeerd.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 50.000,00
Bronnen GIP databank
Aanvullende opmerkingen Mogelijk vergelijkbaar met andere PD1 remmers

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Meedere fase 3 studies (zie AdisInsight), nu momenteel 3 indicaties opgenomen hiervan op de Horizonscan (NSCLC, NPC en ESCC)
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.