Tralokinumab

Stofnaam
Tralokinumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Atopic dermatitis

1. Product

Fabrikant
Leo
Werkingsmechanisme
Interleukineremmer
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Anti-interleukin 13 (IL13) humaan monoclonaal antilichaam.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Dupilumab
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Nog weinig bekend over de toegevoegde waarde.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
2 maal per maand
Bronnen
NCT02347176
Aanvullende opmerkingen
Fase III studies lopen nog, geen informatie over behandelschema en toedieningsfrequentie. Wel zijn er resultaten beschikbaar van de fase II studie NCT02347176.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 800

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Inschatting patiëntenaantal op basis van dupilumab (concurrent).
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant dupilumab: max. patientvolume: 2.780. In opdracht van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van deze 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpeneteratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven is 10-40%

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
15.000
Aanvullende opmerkingen
Vergelijkbaar met dupilumab, zal de concurrentie aan moeten gaan wat de prijs nog zou kunnen drukken.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Asthma, uncontrolled
Bronnen
Scrip, clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.