Extended indication

Extension of indication for Enhertu to include treatment of adult patients with unresectable or meta

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

41,922,905.00

Registration phase

Registered and reimbursed

Product

Active substance

Trastuzumab deruxtecan

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Breast cancer

Extended indication

Extension of indication for Enhertu to include treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-positive breast cancer who have received one or more prior anti-HER2-based regimens.

Proprietary name

Enhertu

Manufacturer

AstraZeneca

Mechanism of action

Antibody-drug conjugate

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Injection / infusion solution

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

November 2021

Expected Registration

July 2022

Orphan drug

No

Registration phase

Registered and reimbursed

Additional remarks
Positieve CHMP opinie in juni 2022. Indiening in november 2021 en registratie in juli 2022. Het Zorginstituut concludeert dat er nog onzekerheden zijn over het effect van Enhertu op de algehele overleving. Dat is de periode na behandeling tot overlijden. Ook zijn er nog onzekerheden over het effect op de kwaliteit van leven van patiënten met HER2-positieve borstkanker. Vanwege deze onzekerheden vindt het Zorginstituut dat de vraagprijs voor het middel te hoog is. Daarom adviseren wij de minister om het middel wel te vergoeden uit het basispakket, maar om eerst met de fabrikant over een prijsverlaging te onderhandelen. Als later ook de andere onderzoeksresultaten van het middel beschikbaar zijn, kan het Zorginstituut Enhertu op verzoek van de minister opnieuw beoordelen. En daarna de minister nogmaals adviseren over de vergoeding ervan.

Therapeutic value

Current treatment options

Trastuzumab-emtansine

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

In de DESTINY-Breast03 werd aangetoond dat Enhertu het risico op ziekte progressie of sterfte met 72% verminderde versus trastuzumab emtansine (T-DM1) .

Frequency of administration

1 times every 3 weeks

Dosage per administration

5,4mg/kg

References
DESTINY-Breast03 (NCT03529110). Cortés et al. N Engl J Med 2022; 386:1143-1154.
Additional remarks
Dit betreft dezelfde populatie als geneesmiddel 1 (op basis van DB-01/DB-02), maar dan in een lijn eerder. Deze indicatie zal naar verwachting gebruik in de derde lijn sterk doen afnemen.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 335

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
IKNL NKR 2020 (1)
IKNL NKR 2020 (2)
Klinische experts (3)
Klinische experts (4)
Additional remarks
Van de 14.461 nieuwe patiënten in 2020 heeft bij diagnose 93% vroege borstkanker (stadium I-III) en 7% gemetastaseerde ziekte (stadium IV). Van deze gemetastaseerde borstkanker patiënten zijn 225 patiënten HER2-positief.(1)
Van deze vroege borstkanker patiënten bevindt respectievelijk 46% (n=6.160), 42% (n=5.666) en 12% (n=1.593) in ziektestadium I, II en III bij diagnose. Van de vroege borstkanker patiënten in stadium I, II en III is respectievelijk 498, 799 en 303 HER2-positief. Dit komt in totaal neer op 1.600 HER2-positieve vroege borstkanker patiënten. (2)
Volgens klinische experts treedt bij 10 tot 15% van de patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker metastasering op (n=160-240). (3)
Totaal zijn er dus per jaar 385 tot 465 gemetastaseerde HER2-positieve patiënten. Van de patiënten die in aanmerking komen voor een anti-HER2 therapie, wordt aangenomen dat 90% een eerstelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=347-419), 80% een tweedelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=277-335) (4). Trastuzumab deruxtecan zal de concurrentie aangaan met trastuzumab emtansine.

Expected cost per patient per year

Cost

125,143.00

References
CBS; fabrikant
Additional remarks
Trastuzumab-deruxtecan is beschikbaar in flacons van 100mg. De apotheekinkoopprijs (AIP) bedraag €1.800 per flacon. De aanbevolen dosering is 5,4mg per kg per behandelcyclus van 21 dagen. Op basis van een gemiddeld gewicht van 72kg bedragen de kosten van trastuzumab-deruxtecan €7.200 per behandelcyclus (4 flacons van €1.800). De kosten per maand zijn dan €10.428,57 ((365/12)*(7.200/21)). De kosten per patiënt per jaar zijn dan €125.143.

Potential total cost per year

Total cost

41,922,905.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2 positive breast cancer who have received two or more prior anti HER2 based regimens (NCT03248492). Treatment of adult patients with unresectable or metastaticHER2-Low breast cancer. Treatment of HER2-overexpressing advanced gastric orgastroesophageal junction adenocarcinoma patients who have progressed on twoprior treatment regimens (NCT03329690). Treatment of adult patients with HER2-mutated, Unresectable and/or Metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) (NCT03505710).

References
Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.