Extended indication Extension of indication for Enhertu to include treatment of adult patients with unresectable or meta
Therapeutic value Possible added value
Total cost 51,308,630.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Trastuzumab deruxtecan
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Breast cancer
Extended indication Extension of indication for Enhertu to include treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-positive breast cancer who have received one or more prior anti-HER2-based regimens.
Proprietary name Enhertu
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action Antibody-drug conjugate
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection / infusion solution
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date November 2021
Expected Registration July 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Er is een financieel arrangement afgesloten tot en met 31 december 2027.

Therapeutic value

Current treatment options Trastuzumab-emtansine
Therapeutic value Possible added value
Substantiation In de DESTINY-Breast03 werd aangetoond dat Enhertu het risico op ziekte progressie of sterfte met 72% verminderde versus trastuzumab emtansine (T-DM1).
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 5,4mg/kg
References DESTINY-Breast03 (NCT03529110). Cortés et al. N Engl J Med 2022; 386:1143-1154.
Additional remarks Dit betreft dezelfde populatie als geneesmiddel 1 (op basis van DB-01/DB-02), maar dan in een lijn eerder. Deze indicatie zal naar verwachting gebruik in de derde lijn sterk doen afnemen.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 410

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References IKNL NKR 2021 (1) IKNL NKR 2021 (2) Klinische experts (3) Klinische experts (4)
Additional remarks Van de 17.469 nieuwe patiënten in 2021 heeft bij diagnose 93% vroege borstkanker (stadium I-III) en 7% gemetastaseerde ziekte (stadium IV). Van deze gemetastaseerde borstkanker patiënten zijn 216 patiënten HER2-positief.(1) Van deze vroege borstkanker patiënten bevindt respectievelijk 49% (n=8.049), 40% (n=6.571) en 10% (n=1.692) in ziektestadium I, II en III bij diagnose. Van de vroege borstkanker patiënten in stadium I, II en III is respectievelijk 654, 994 en 332 HER2-positief. Dit komt in totaal neer op 1.980 HER2-positieve vroege borstkanker patiënten. (2) Volgens klinische experts treedt bij 10 tot 15% van de patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker metastasering op (n=198-297). (3) Totaal zijn er dus per jaar 414 tot 513 gemetastaseerde HER2-positieve patiënten. Van de patiënten die in aanmerking komen voor een anti-HER2 therapie, wordt aangenomen dat 90% een eerstelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=372-461), 80% een tweedelijns HER2-gerichte behandeling ontvangt (n=331-410) (4). Trastuzumab deruxtecan zal de concurrentie aangaan met trastuzumab emtansine.

Expected cost per patient per year

Cost 125,143.00
References CBS; fabrikant
Additional remarks Trastuzumab-deruxtecan is beschikbaar in flacons van 100mg. De apotheekinkoopprijs (AIP) bedraag €1.800 per flacon. De aanbevolen dosering is 5,4mg per kg per behandelcyclus van 21 dagen. Op basis van een gemiddeld gewicht van 72kg bedragen de kosten van trastuzumab-deruxtecan €7.200 per behandelcyclus (4 flacons van €1.800). De kosten per maand zijn dan €10.428,57 ((365/12)*(7.200/21)). De kosten per patiënt per jaar zijn dan €125.143.

Potential total cost per year

Total cost

51,308,630.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2 positive breast cancer who have received two or more prior anti HER2 based regimens (NCT03248492). Treatment of adult patients with unresectable or metastaticHER2-Low breast cancer. Treatment of HER2-overexpressing advanced gastric orgastroesophageal junction adenocarcinoma patients who have progressed on twoprior treatment regimens (NCT03329690). Treatment of adult patients with HER2-mutated, Unresectable and/or Metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) (NCT03505710).
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.