Trastuzumab deruxtecan

Werkzame stof

Trastuzumab deruxtecan

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Borstkanker

Uitgebreide indicatie
Treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-positive breast cancer who have received two or more prior anti-HER2 therapies.

Product

Merknaam

Enhertu

Fabrikant

Daiichi Sankyo

Werkingsmechanisme

Antilichaam-geneesmiddel conjugaat

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

Juli 2020

Verwachte registratie

Augustus 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

No standard of care: lapatinib + chemo or trastuzumab +/- pertuzumab +/- chemo or hormone therapy or T-DM1.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Op dit moment is er een vergelijkende studie ten opzichte van T-DM1 ( NCT03529110). Resultaten zullen bekend zijn in 2022.

Behandelduur

Mediaan 11.1 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

5,4 mg/kg

Bronnen
NCT03248492;NCT03523585; NCT03529110

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 242

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR;
Seven-Year Follow-Up Analysis of Adjuvant Paclitaxel and Trastuzumab Trial for Node-Negative, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancer
Sara M. Tolaney. Journal of Clinical Oncology 2019 37:22, 1868-1875; vektis.
Aanvullende opmerkingen
De verwachting is dat indien trastuzumab deruxtecan  effectiever blijkt te zijn dan T-DM1 de patiëntpopulatie zal overstappen. Op dit moment zijn er 242 patiënten welke T-DM1 ontvangen voor de huidige indicatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

135.000,00

Bronnen
https://www.fiercepharma.com/special-report/1-enhertu
Aanvullende opmerkingen
Op basis van de Amerikaanse verwachte prijs: €13,300 per maand. Uitgaande van 11,1 maanden zou dat neerkomen op €147,630, en zo'n 135.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

32.670.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-positive breast cancer who have received one or more prior anti-HER2 therapies. Treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-Low breast cancer.

Bronnen
fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.