Uitgebreide indicatie

Treatment of ER2-overexpressing advanced gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma patient

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Trastuzumab deruxtecan

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Maagkanker

Uitgebreide indicatie

Treatment of ER2-overexpressing advanced gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma patients who have progressed on two prior treatment regimens.

Merknaam

Enhertu

Fabrikant

AstraZeneca

Werkingsmechanisme

Antilichaam-geneesmiddel conjugaat

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Injectie/infusieoplossing

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

ATMP

Nee

Indieningsdatum

2021

Verwachte registratie

2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
De fabrikant verwacht registratie in de eerste helft van 2022.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Op dit moment loopt de DESTINY-Gastric02 studie nog.

Toedieningsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

6,4mg/kg

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 78

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
IKNL; expertopinie; Record rivoceranib
Aanvullende opmerkingen
Ongeveer 70 patiënten worden behandeld in de tweede lijn voor gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang. Het aantal patiënten met een slokdarmcarcinoom die in de tweede lijn worden behandeld bedraagt ongeveer 60. In totaal zijn dit dus 130 patiënten. De inschatting is dat hiervan maximaal 60% een derdelijns behandeling krijgt (78 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
https://www.fiercepharma.com/special-report/1-enhertu
Aanvullende opmerkingen
Op basis van de Amerikaanse verwachte prijs: $13,300 per maand.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-Low breast cancer.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.