Extended indication Enhertu as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with advanced NSCLC whose tu
Therapeutic value Possible added value
Total cost 15,642,900.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Trastuzumab deruxtecan
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Enhertu as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with advanced NSCLC whose tumours have an activating HER2 (ERBB2) mutation and who require systemic therapy following platinum-based chemotherapy with or without immunotherapy.
Proprietary name Enhertu
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action Antibody-drug conjugate
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection / infusion solution
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date December 2022
Expected Registration October 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP-opinie in september 2023. Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen.

Therapeutic value

Current treatment options Geen standaardbehandeling
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De verwachting is op dit moment dat trastuzumab deruxtecan voor deze groep patiënten een meerwaarde zal hebben.
Dosage per administration 5,4- 6,4 mg/kg
References DESTINY-Lung01 (NCT03505710). N Engl J Med. 2022 Jan 20;386(3):241-251; DESTINY-Lung02 (NCT04644237)

Expected patient volume per year

Patient volume

100

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; expertopinie, https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/PO.19.00333, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf.
Additional remarks In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. De indicatie betreft patiënten met NSCLC stadium IV. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium III (1.226). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (<5.275 patiënten). Uit studies blijkt dat HER2 mutaties bij zo'n 2 tot 4% voorkomen. Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (90-180). De verwachting is dat ongeveer 100 patiënten behandeld zullen worden.

Expected cost per patient per year

Cost 156,429.00
References CBS; fabrikant
Additional remarks Trastuzumab-deruxtecan is beschikbaar in flacons van 100mg. De apotheekinkoopprijs (AIP) bedraag €1.800 per flacon. De aanbevolen dosering is 6,4mg per kg per behandelcyclus van 21 dagen. Op basis van een gemiddeld gewicht van 72 kg bedragen de kosten van trastuzumab-deruxtecan €9.000 per behandelcyclus (5 flacons van €1.800). De kosten per maand zijn dan €13.035,71 ((365/12)*(9.000/21)). De kosten per patiënt per jaar zijn dan €156.429.

Potential total cost per year

Total cost

15,642,900.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.