Trastuzumab duocarmazine

Werkzame stof
Trastuzumab duocarmazine
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Borstkanker
Uitgebreide indicatie
in 3e lijn gemetastaseerd borstkanker HER2+

1. Product

Fabrikant
Synthon
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: Synthon. ERBB 2 receptor antagonists.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
6 mg/kg
Bronnen
NCT03262935

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 120

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR 2015 en 2016
Aanvullende opmerkingen
Er zijn 1.958 HER2+ patiënten met mammacarcinoom (zo'n 12% van alle patiënten met mammacarcinoom). Minder dan 200 patiënten betreft stadium 4 mammacarcinoom. Per additionele lijn mogelijk zo'n 20-25% van de patiënten minder (80-100 patiënten). Dit zou naar schatting uitkomen op zo'n 100-120 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
Clinicaltrials.gov, AdisInsight
Aanvullende opmerkingen
geen andere fase 3 studies op dit moment.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.