Uitgebreide indicatie First line bladder cancer i.c.m. durvalumab
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 11.812.500,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Tremelimumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Blaaskanker
Uitgebreide indicatie First line bladder cancer i.c.m. durvalumab
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme CTLA-4 antilichaam
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Anti PD-L1 + anti CTLA-4.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties. De fabrikant geeft aan dat het primaire eindpunt van de studie niet behaald is en het niet bekend is wanneer registratie plaatsvindt.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 75 mg / 1500 mg
Bronnen NCT02516241
Aanvullende opmerkingen Toedingsfrequentie: Durvalumab 1 maal per 4 weken; Tremelimumab 1 maal per 4 weken met een maximum van 4 doses. De behandelduur is nog niet bekend.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Fabrikant; NKR
Aanvullende opmerkingen NKR 2016: 636 diagnoses blaaskanker stadium 4. Fabrikant geeft aan dat het realistische patiëntvolume 412 patiënten bedraagt. De experts verwachten vergelijkbare patiëntvolumes zoals bij Pembrolizumab met de zelfde indicatie, te weten 150 en 200 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 45.000,00 - 90.000,00
Bronnen fabrikant; G-standaard
Aanvullende opmerkingen De prijs voor tremelimumab is nog niet bekend. Dosis durvalumab is 1.500 mg elke 4 weken. Prijs per toediening is dan (3 x €2.328)= €6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4 x €6.984 = €45.396; voor 52 weken is dit 52/4 x €6.984 = €90.792 De behandelduur is nog niet bekend. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000 en €90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab. Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties tot er is gekomen tot een financieel arrangement.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

11.812.500,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Nog voor veel indicaties in ontwikkeling; monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Buiten de indicaties in de Horizonscan fase 3 studies naar: Liver cancer; Mesothelioma; Renal cell carcinoma; ; Solid tumours;
Bronnen adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.