Tremelimumab

Werkzame stof
Tremelimumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Untreated extensive-stage small cell lung cancer (SCLC) in combination with durvalumab and chemotherapy.

1. Product

Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
CTLA-4 antilichaam
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen
Monotherapie met durvalumab voor deze indicatie is in behandeling bij de EMA. Fabrikant geeft aan dat de studie het primaire eindpunt niet gehaald heeft, registratiedatum is nog niet bekend.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
75 mg
Bronnen
NCT03043872

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 700

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
In 2016 werden er 1.118 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd. Inschatting patiëntvolume is sterk afhankelijk van precieze indicatie. De inschatting is dat er uiteindelijk 500-700 patiënten in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling (gelijk aan de inschatting voor atezolizumab en pembrolizumab).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
55.872
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
De kosten van tremelimumab zijn nog niet bekend. De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3x€2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combi bij 16 weken (dus 5*de combinatie. (prijs tot 16 weken is dus 5x€6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 28 weken is dit (28-16)/4x€6.984 = €20.952 + €34.920= €55.872. Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties tot er is gekomen tot een financieel arrangement. Deze behandeling wordt ook nog in combinatie gegeven met chemotherapie. De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

33.523.200

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Nog voor veel indicaties in ontwikkeling. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.