Tremelimumab

Active substance
Tremelimumab
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Lung cancer
Extended indication
Untreated extensive-stage small cell lung cancer (SCLC) in combination with durvalumab and chemotherapy.

1. Product

Manufacturer
AstraZeneca
Mechanism of action
CTLA-4 antibody
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip
Budgetting framework
Intermural (MSZ)

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Orphan drug
No
Registration phase
No registration expected
Additional comments
Monotherapie met durvalumab voor deze indicatie is in behandeling bij de EMA. Fabrikant geeft aan dat de studie het primaire eindpunt niet gehaald heeft, registratiedatum is nog niet bekend.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutic value
No judgement
Duration of treatment
Not found
Frequency of administration
1 times every 3 weeks
Dosage per administration
75 mg
References
NCT03043872

4. Expected patient volume per year

Patient volume

500 - 700

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR
Additional comments
In 2016 werden er 1.118 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd. Inschatting patiëntvolume is sterk afhankelijk van precieze indicatie. De inschatting is dat er uiteindelijk 500-700 patiënten in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling (gelijk aan de inschatting voor atezolizumab en pembrolizumab).

5. Expected cost per patient per year

Cost
55,872
References
G-standaard
Additional comments
De kosten van tremelimumab zijn nog niet bekend. De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3x€2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combi bij 16 weken (dus 5*de combinatie. (prijs tot 16 weken is dus 5x€6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 28 weken is dit (28-16)/4x€6.984 = €20.952 + €34.920= €55.872. Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties tot er is gekomen tot een financieel arrangement. Deze behandeling wordt ook nog in combinatie gegeven met chemotherapie. De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen.

6. Potential total cost per year

Total cost

33,523,200

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

There is currently nothing known about off label use.

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Nog voor veel indicaties in ontwikkeling. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

9. Other information

There is currently no futher information available.