Extended indication Untreated extensive-stage small cell lung cancer (SCLC) in combination with durvalumab and chemotherapy.
Therapeutic value No judgement
Total cost 33,523,200.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Tremelimumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Untreated extensive-stage small cell lung cancer (SCLC) in combination with durvalumab and chemotherapy.
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action CTLA-4 antibody
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Monotherapie met durvalumab voor deze indicatie is in behandeling bij de EMA. Fabrikant geeft aan dat de studie het primaire eindpunt niet gehaald heeft, registratiedatum is nog niet bekend.

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutic value No judgement
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 75 mg
References NCT03043872

Expected patient volume per year

Patient volume

500 - 700

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR
Additional comments In 2016 werden er 1.118 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd. Inschatting patiëntvolume is sterk afhankelijk van precieze indicatie. De inschatting is dat er uiteindelijk 500-700 patiënten in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling (gelijk aan de inschatting voor atezolizumab en pembrolizumab).

Expected cost per patient per year

Cost 55,872.00
References G-standaard
Additional comments De kosten van tremelimumab zijn nog niet bekend. De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3x€2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combi bij 16 weken (dus 5*de combinatie. (prijs tot 16 weken is dus 5x€6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 28 weken is dit (28-16)/4x€6.984 = €20.952 + €34.920= €55.872. Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties tot er is gekomen tot een financieel arrangement. Deze behandeling wordt ook nog in combinatie gegeven met chemotherapie. De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen.

Potential total cost per year

Total cost

33,523,200.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Nog voor veel indicaties in ontwikkeling. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

Other information

There is currently no futher information available.