Uitgebreide indicatie Treatment of adults with metastatic NSCLC with no sensitising epidermal growth factor receptor (EGFR
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Tremelimumab
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Treatment of adults with metastatic NSCLC with no sensitising epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation or anaplastic lymphoma kinase (ALK) genomic tumour aberrations.
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme CTLA-4 antilichaam
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum Januari 2022
Verwachte registratie April 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Ipilimumab-nivolumab
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de eerste resultaten uit Poseidon-studie is een betrekkelijke kleine meerwaarde gevonden ten opzichte van durvalumab.
Bronnen NCT03164616 (POSEIDON)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.337 - 6.890

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR2018 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker. ZIN. 2018 (2); Concurrent EGFR Mutation and ALK Translocation in Non-Small Cell Lung Cancer (3);
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.165 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (674). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.369 patiënten (2). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR betreft zo'n 5-10% van deze patiënten. Ongeveer 1,5%-4% van de NSCLC patiënten bezit een ALK mutatie. Kortom 6,5%-14% heeft één van beide mutaties en 86%- 93,5% heeft geen van beide (3). Er wordt verwacht dat er een klein gedeelte van de totale populatie in aanmerking komt indien dit geregistreerd wordt.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.