Extended indication Tremelimumab AstraZeneca in combination with durvalumab and platinum-based chemotherapy is indicated
Therapeutic value Possibly no place in the treatment regimen
Registration phase Registered

Product

Active substance Tremelimumab
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Tremelimumab AstraZeneca in combination with durvalumab and platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of adults with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with no sensitising EGFR mutations or ALK positive mutations.
Proprietary name Tremelimumab AstraZeneca
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action CTLA-4 antibody
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date January 2022
Expected Registration February 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie tremelimumab/durvalumab zijn niet gehaald. Deze registratie zal gebaseerd zijn op de POSEIDON trial. Positieve CHMP opinie in december 2022. Registratie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Voor durvalumab geldt tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. Voor tremulimumab geldt dat deze in de sluis is geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-8134.html

Therapeutic value

Current treatment options Ipilimumab-nivolumab
Therapeutic value Possibly no place in the treatment regimen
Substantiation De POSEIDON studie toont voor Nederland (cieBOM) negatieve resultaten waardoor deze combinatie therapie waarschijnlijk niet in de behandelrichtlijn zal komen.
References NCT03164616 (POSEIDON)

Expected patient volume per year

Patient volume

6,337 - 6,890

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2018 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker. ZIN. 2018 (2); Concurrent EGFR Mutation and ALK Translocation in Non-Small Cell Lung Cancer (3);
Additional remarks In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.165 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (674). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.369 patiënten (2). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR betreft zo'n 5 tot 10% van deze patiënten. Ongeveer 1,5 tot 4% van de NSCLC patiënten bezit een ALK mutatie. Kortom 6,5 tot 14% heeft één van beide mutaties en 86 tot 93,5% heeft geen van beide (3). Er wordt verwacht dat er een klein gedeelte van de totale populatie in aanmerking komt indien dit geregistreerd wordt.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.