Trientine

Active substance
Trientine
Domain
Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Metabolic diseases
Extended indication
Cufence is indicated for the treatment of Wilson’s disease in patients intolerant to D-penicillamine therapy, in adults, adolescents and children aged 5 years or older.

1. Product

Proprietary name
Cufence
Manufacturer
Univar
Mechanism of action
Chelating agent
Route of administration
Oral
Therapeutical formulation
Capsule
Budgetting framework
Extramural (GVS)
Additional comments
Trientine (triethylenetetramine) is een cheleermiddel dat koper wegvangt.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
March 2018
Expected Registration
July 2019
Orphan drug
Yes
Registration phase
Registered
Additional comments
Positieve CHMP-opinie mei 2019. Geregistreerd in juli 2019. Maart 2020 advies Zorginstituut: triëntine tetrahydrochloride(Cuprior®) kan op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering worden geplaatst. Verder adviseert het Zorginstituut triëntine ook op te nemen op bijlage 2 van de Regeling. De nadere voorwaarden kunnen als volgt worden geformuleerd: uitsluitend voor een verzekerde met de ziekte van Wilson die niet kan uitkomen met een therapie met D-penicillamine in de maximaal verdraagbare dosering.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Trientine, penicillamine, zinksulfaat
Therapeutic value
Potential added value
Substantiation
Momenteel al de eerste keus volgens de internationale richtlijnen. Trientine is effectief en kent minder bijwerkingen dan de andere behandelopties. De huidige standaard behandeling met penicillamine is toxisch en wordt in 30% van de gevallen niet verdragen. Het huidige alternatief is zinksulfaat en is weliswaar effectief, maar vooral in de onderhoudsfase en niet zo zeer in de eerste inductie/chelatie fase. Volgens de EMA is trientine momenteel alleen geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt het vanuit daar geëxporteerd naar andere landen. De introductie van trientine op de Nederlandse markt heeft daarom meerwaarde. Problemen zijn vooral de kosten en de frequentie van inname, met daarmee lagere compliance. Een optimale behandeling van de ziekte van Wilson geeft een betere kwaliteit van leven en voorkomt een levertransplantatie.
Frequency of administration
4 times a day
Dosage per administration
250 mg
References
Drugs.com; EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease, journal of hepatologie 2012
Additional comments
De aanbevolen initiele dosis Syprine is 500-750 mg per day voor pediatrische patiënten en 750-1250 mg per dag voor volwassenen. De dosis per dag wordt verdeeld over 2-4 innames per dag.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

170 - 340

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Stapelbroek et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:603-5; Coffey et al, Brain. 2013 May;136(Pt 5):1476-87.
Additional comments
Wereldwijd wordt de prevalentie geschat op 1-2:100.000. Voor Nederland zou dit betekenen dat er 170-340 patiënten zijn. De werkgroep schat de patiëntenpopulatie op ongeveer 250 patiënten. De diagnose van de ziekte van Wilson kan echter worden gemist en daardoor is de huidige schatting mogelijk aan de lage kant. Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk suggereert dat de werkelijke incidentie met een factor 4 hoger is. Hierbij komt ook de groei van de allochtone populatie met meer kans op consanguiniteit waardoor de incidentie waarschijnlijk de komende jaren zal groeien. Penicillamine is het medicament van de eerste keus. Gelet op de toxiciteit kan het marktaandeel mogelijk 40% bedragen.

5. Expected cost per patient per year

Cost
90,000
References
New York Times, 23-02-2018; Daily mail, 31-07-2016
Additional comments
In de Verenigde Staten kost Syprine rond de $400.000 per patiënt per jaar (er is een generiek beschikbaar met vergelijkbare prijs). In 2010 was dit nog $13.000. In het Verenigd Koninkrijk heeft Univar de prijs verhoogd over een periode van twee jaar met 600% tot £78.000 per patiënt per jaar in 2016. Dit komt overeen met ongeveer €90.000.

6. Potential total cost per year

Total cost

22,950,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
No

8. Indication extension

Indication extension
No

9. Other information

There is currently no futher information available.