Uitgebreide indicatie Cufence is indicated for the treatment of Wilson’s disease in patients intolerant to D-penicillamine
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 22.950.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Trientine
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Stofwisselingsziekten
Uitgebreide indicatie Cufence is indicated for the treatment of Wilson’s disease in patients intolerant to D-penicillamine therapy, in adults, adolescents and children aged 5 years or older.
Merknaam Cufence
Fabrikant Univar
Werkingsmechanisme Cheleermiddel
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Trientine (triethylenetetramine) is een cheleermiddel dat koper wegvangt.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Maart 2018
Verwachte registratie Juli 2019
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie mei 2019. Geregistreerd in juli 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Trientine, penicillamine, zinksulfaat, Cuprior
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Momenteel al de eerste keus volgens de internationale richtlijnen. Trientine is effectief en kent minder bijwerkingen dan de andere behandelopties. De huidige standaard behandeling met penicillamine is toxisch en wordt in 30% van de gevallen niet verdragen. Het huidige alternatief is zinksulfaat en is weliswaar effectief, maar vooral in de onderhoudsfase en niet zo zeer in de eerste inductie/chelatie fase. Volgens de EMA is trientine momenteel alleen geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt het vanuit daar geëxporteerd naar andere landen. De introductie van trientine op de Nederlandse markt heeft daarom meerwaarde. Problemen zijn vooral de kosten en de frequentie van inname, met daarmee lagere compliance. Een optimale behandeling van de ziekte van Wilson geeft een betere kwaliteit van leven en voorkomt een levertransplantatie.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 4 maal per dag
Dosis per toediening 250 mg
Bronnen Drugs.com; EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson’s disease, journal of hepatologie 2012
Aanvullende opmerkingen De aanbevolen initiele dosis Syprine is 500-750mg per dag voor pediatrische patiënten en 750-1.250mg per dag voor volwassenen. De dosis per dag wordt verdeeld over 2-4 innames per dag.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

170 - 340

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Stapelbroek et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:603-5; Coffey et al, Brain. 2013 May;136(Pt 5):1476-87.
Aanvullende opmerkingen Wereldwijd wordt de prevalentie geschat op 1-2:100.000. Voor Nederland zou dit betekenen dat er 170-340 patiënten zijn. De werkgroep schat de patiëntenpopulatie op ongeveer 250 patiënten. De diagnose van de ziekte van Wilson kan echter worden gemist en daardoor is de huidige schatting mogelijk aan de lage kant. Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk suggereert dat de werkelijke incidentie met een factor 4 hoger is. Hierbij komt ook de groei van de allochtone populatie met meer kans op consanguiniteit waardoor de incidentie waarschijnlijk de komende jaren zal groeien. Penicillamine is het medicament van de eerste keus. Gelet op de toxiciteit kan het marktaandeel mogelijk 40% bedragen. Cufence zal de concurrentie aan moeten gaan met het reeds geregistreerde Cuprior.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 90.000,00
Bronnen New York Times, 23-02-2018; Daily mail, 31-07-2016
Aanvullende opmerkingen In de Verenigde Staten kost Syprine rond de $400.000 per patiënt per jaar (er is een generiek beschikbaar met vergelijkbare prijs). In 2010 was dit nog $13.000. In het Verenigd Koninkrijk heeft Univar de prijs verhoogd over een periode van twee jaar met 600% tot £78.000 per patiënt per jaar in 2016. Dit komt overeen met ongeveer €90.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

22.950.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.