Extended indication Acne vulgaris
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 125,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Trifarotene
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Skin diseases
Extended indication Acne vulgaris
Manufacturer Galderma
Mechanism of action Receptor agonist
Route of administration Local
Therapeutical formulation Cream
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments A small molecule selective agonist of the gamma retinoic acid receptor.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Benzoylperoxide, lokale retinoïden, lokale of orale antibiotica
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation De PERFECT 1 en 2 studies laten een verbetering zien ten opzicht van placebo wat het lastig maakt de plaatsbepaling ten opzichte van de huidige behandelopties te bepalen.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 50μg/g
References NCT02566369
Additional comments In fase 3 studie wordt het volgende behandelschema gehanteerd: CD5789 (trifarotene) 50µg/g cream applied once daily for 12 weeks.

Expected patient volume per year

Patient volume

10,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NHG-Standaard Acne; GIPdatabank
Additional comments Acne is een veelvoorkomende aandoening, ongeveer 1:100 patiënten vertoont in meer of mindere mate acne. In 2016 werden bij 194.603 patiënten acnepreparaten voorgeschreven (170.810 lokaal en 23.793 systemisch). Retinoiden voor acne lokale behandeling: zo'n 55.000 gebruikers per jaar. Mogelijk betreft dit dus een grote patiëntenpopulatie maar dit aantal zal sterk afhangen van de indicatie en de therapeutische waarde ten opzichte van de huidige behandelopties. De werkgroep verwacht niet dat dit geneesmiddel in de eerste lijn zal worden gegeven en schat het potentiële patiëntvolume in op 10.000.

Expected cost per patient per year

Cost 5.00 - 20.00
References GIP databank.
Additional comments De prijs voor retinoiden voor acne lokale behandeling zo'n €5-€20 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

125,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Geen indicatie-uitbreidingen op korte termijn maar wel op den duur: "Mayne Pharma International plans a phase II trial for Ichthyosis in January 2019."(NCT03738800)
References adisinsight

Other information

There is currently no futher information available.