Uitgebreide indicatie

Lonsurf is geïndiceerd in combinatie met bevacizumab voor de behandeling van volwassen patiënten me

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Totale kosten

6.095.000,00

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Trifluridine / tipiracil

Domein

Oncologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Darmkanker

Uitgebreide indicatie

Lonsurf is geïndiceerd in combinatie met bevacizumab voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) die eerder twee kankerbehandelschema’s hebben gekregen, waaronder chemotherapie op basis van fluorpyrimidine, oxaliplatine en irinotecan, antiVEGF-middelen en/of anti-EFGR-middelen.

Merknaam

Lonsurf

Fabrikant

Servier

Portfoliohouder

Servier

Werkingsmechanisme

Cytostaticum

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Filmomhulde tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

Februari 2023

Verwachte registratie

Juli 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Postitiev CHMP-opinie juni 2023

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Lonsurf monotherapie

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

The median overall survival was 10.8 months in the combination group and 7.5 months in the FTD–TPI group (hazard ratio for death, 0.61; 95% confidence interval [CI], 0.49 to 0.77; P<0.001) N Engl J Med 2023; 388:1657-1667 DOI: 10.1056/NEJMoa2214963

Behandelduur

Mediaan 5.0 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

Op basis van BSA. Frequentie 2 maal per dag, dag 1-5, 8-12, per cyclus van 28 dagen. Voor bevacizumab is de frequentie 1 keer per 2 weken intraveneus, dosis op basis van lichaamsgewicht, per cyclus van 28 dagen.

Bronnen
NCT04737187; N Engl J Med 2023; 388:1657-1667 DOI: 10.1056/NEJMoa2214963
Aanvullende opmerkingen
Dosis Lonsurf op basis van BSA. Frequentie 2 maal per dag, dag 1-5, 8-12, per cyclus van 28 dagen. Voor bevacizumab is de frequentie 1 keer per 2 weken intraveneus, dosis op basis van lichaamsgewicht, per cyclus van 28 dagen.
De werkgroep geeft aan dat het voldoet aan de PASKWIL criteria. De SoC met trifluridine monotherapie is eerder door cieBOM goedgekeurd.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 560

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
IKNL(1);
Aanvullende opmerkingen
Gemetastaseerde coloncarcinoom betreft 1.971 patiënten in stadium 4 en gemetastaseerde rectumcarcinoom betreft 630 patiënten in stadium 4 in 2020 (1). Samen gaat het dus om maximaal 2.601 patiënten in de eerste lijn. gezien dit een tweede lijnsbehandeling betreft zal het maximale aantal patiënten lager zijn. Op basis van het aantal patiënten dat op dit moment monotherapie ontvangt wordt er verwacht dat het mogelijke patiëntvolume hooguit 500 tot 600 zal bedragen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

11.500,00

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Lonsurf, tablet 15mg kost €28,74 en tablet 20mg kost €38,27. Ongeveer €2.300 per cyclus. Voor 5 cycli is dit €11.500.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

6.095.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Aanvullende opmerkingen
De patiënten die nu in aanmerking komen voor Lonsurf monotherapie staan zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst de combinatietherapie Lonsurf met bevacizumab ontvangen.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.