Extended indication

Lonsurf is geïndiceerd in combinatie met bevacizumab voor de behandeling van volwassen patiënten met

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

6,095,000.00

Registration phase

Registered and reimbursed

Product

Active substance

Trifluridine / tipiracil

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Colon cancer

Extended indication

Lonsurf is geïndiceerd in combinatie met bevacizumab voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) die eerder twee kankerbehandelschema’s hebben gekregen, waaronder chemotherapie op basis van fluorpyrimidine, oxaliplatine en irinotecan, antiVEGF-middelen en/of anti-EFGR-middelen.

Proprietary name

Lonsurf

Manufacturer

Servier

Portfolio holder

Servier

Mechanism of action

Cytostatic

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Film-coated tablet

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

February 2023

Expected Registration

July 2023

Orphan drug

No

Registration phase

Registered and reimbursed

Additional remarks
Postitiev CHMP-opinie juni 2023

Therapeutic value

Current treatment options

Lonsurf monotherapie

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

The median overall survival was 10.8 months in the combination group and 7.5 months in the FTD–TPI group (hazard ratio for death, 0.61; 95% confidence interval [CI], 0.49 to 0.77; P<0.001) N Engl J Med 2023; 388:1657-1667 DOI: 10.1056/NEJMoa2214963

Duration of treatment

Median 5.0 month / months

Frequency of administration

2 times a day

Dosage per administration

Op basis van BSA. Frequentie 2 maal per dag, dag 1-5, 8-12, per cyclus van 28 dagen. Voor bevacizumab is de frequentie 1 keer per 2 weken intraveneus, dosis op basis van lichaamsgewicht, per cyclus van 28 dagen.

References
NCT04737187; N Engl J Med 2023; 388:1657-1667 DOI: 10.1056/NEJMoa2214963
Additional remarks
Dosis Lonsurf op basis van BSA. Frequentie 2 maal per dag, dag 1-5, 8-12, per cyclus van 28 dagen. Voor bevacizumab is de frequentie 1 keer per 2 weken intraveneus, dosis op basis van lichaamsgewicht, per cyclus van 28 dagen.
De werkgroep geeft aan dat het voldoet aan de PASKWIL criteria. De SoC met trifluridine monotherapie is eerder door cieBOM goedgekeurd.

Expected patient volume per year

Patient volume

500 - 560

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
IKNL(1);
Additional remarks
Gemetastaseerde coloncarcinoom betreft 1.971 patiënten in stadium 4 en gemetastaseerde rectumcarcinoom betreft 630 patiënten in stadium 4 in 2020 (1). Samen gaat het dus om maximaal 2.601 patiënten in de eerste lijn. Gezien dit een tweede lijnsbehandeling betreft zal het maximale aantal patiënten lager zijn. Op basis van het aantal patiënten dat op dit moment monotherapie ontvangt wordt er verwacht dat het mogelijke patiëntvolume hooguit 500 tot 600 zal bedragen.

Expected cost per patient per year

Cost

11,500.00

References
G-standaard
Additional remarks
Lonsurf, tablet 15mg kost €28,74 en tablet 20mg kost €38,27. Ongeveer €2.300 per cyclus. Voor 5 cycli is dit €11.500.

Potential total cost per year

Total cost

6,095,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Additional remarks
De patiënten die nu in aanmerking komen voor Lonsurf monotherapie staan zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst de combinatietherapie Lonsurf met bevacizumab ontvangen.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

Other information

There is currently no futher information available.