Trifluridine / tipiracil

Werkzame stof
Trifluridine / tipiracil
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Maagkanker
Uitgebreide indicatie
Extension of Indication to include Lonsurf indicated for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, platinum-, and either a taxane- or irinotecan-based chemotherapy.

1. Product

Merknaam
Lonsurf
Fabrikant
Servier
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Filmomhulde Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
November 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Capecitabine
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Primair eindpunt gehaald. Lonsurf is nu laatste lijn behandeling bij CRC. Er lopen wel studies naar eerdere lijnen, maar zal moeilijk zijn om capecitabine te vervangen.
Behandelduur
Mediaan 16 week/weken
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
35 mg/m2
Bronnen
NCT02500043
Aanvullende opmerkingen
Twee maal per dag op dagen 1 t/m 5 en dagen 8 t/m 12 van iedere 28-dagen cyclus. De verwachting is een behandeling van 4 cycli.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

78

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
IKNL; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
Ongeveer 70 patiënten wordt behandeld in de 2e lijn voor gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang . Het aantal patiënten met een slokdarmcarcinoom die in de tweede lijn worden behandeld bedraagt ongeveer 60. In totaal zijn dit dus 130 patiënten. De inschatting is dat hiervan ongeveer 60% een derde lijns behandeling krijgt (78 patiënten).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
10.800
Bronnen
medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Lonsurf, tablet 14 mg €31,80 en tablet 20 mg €42,40. Ongeveer €2.700 per cyclus. Voor 4 cycli is dit €10.800

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

842.400

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.