Extended indication RINVOQ is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve zi
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Total cost 65,501,226.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Upadacitinib
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Bowel diseases
Extended indication RINVOQ is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn die onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden op of intolerant waren voor een conventionele behandeling of een biologisch geneesmiddel (‘biological’).
Proprietary name Rinvoq
Manufacturer Abbvie
Portfolio holder Abbvie
Mechanism of action JAK tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date August 2022
Expected Registration April 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP februari 2023. Geregistreerd in April 2023. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om upadacitinib (Rinvoq®) na prijsonderhandelingen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. De prijs mag niet hoger uitvallen dan standaardbehandeling met vedolizumab of ustekinumab.

Therapeutic value

Current treatment options Anti-tnf, ustekinumab, vedolizumab.
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation JAK-remmers worden veelal ingezet na falen van anti-TNF bij IBD. Reeds langer ervaring met deze klasse bij UC, lijken minder effectief bij CD (hogere NNT). Trials met upadacitinib laten een positief resultaat zien. Mogelijk van waarde voor een deel van de CD-patiënten. Dit zullen veelal falers op de diverse biologicals zijn.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 15 mg of 30 mg
References (1) NCT03345836; (2) Sandborn et al 2020 Gastroenterol; (3) Fabrikant
Additional remarks De verwachting is dat het grootste deel behandeld zal worden met de dosering van 15mg en maximaal een kwart van de patiënten met 30mg (3).

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4,866

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) UMC Maastricht; (2) Crohn-colitis.nl; (3) Medicatie leidraad IBD; Upadacitinib (www.mdl.nl/files/richlijnen/ ). (4) declaratiedata 2022
Additional remarks Er zijn momenteel in Nederland ruim 90.000 mensen met een chronische darmontsteking (1). Hiervan heeft iets minder dan de helft de ziekte van Crohn (2). Doorgaans wordt gestart met een TNF-alfaremmer. Daarna worden ook andere biologische geneesmiddelen overwogen (3). Gezien TNF-alfaremmers vaak in de 1L worden toegepast is de verwachting dat het met name de concurrentie met de andere biologicals aan zal gaan. In 2022 kregen 4.866 patiënten een biologisch geneesmiddel voorgeschreven anders dan TNF-alfaremmers. Deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor een vergelijkbare indicatie als upadacitinib (4). Deze patiënten komen in potentie in aanmerking voor behandeling met upadacitinib.

Expected cost per patient per year

Cost 13,461.00
References G-standaard
Additional remarks AIP 15mg tablet: €29,44. AIP 30mg tablet: €59,19. Er wordt uitgegaan van een doorlopende behandeling. Uitgaande van een onderhoudsdosering van 15mg (75%) en 30mg (25%) zijn de kosten €13.461 per patiënt per jaar. (Berekening:(0,75x29,44+0,25x59,19)*365).

Potential total cost per year

Total cost

65,501,226.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Hidradenitis suppurativa

Other information

There is currently no futher information available.