Uitgebreide indicatie

Rinvoq is indicated for the treatment of active ankylosing spondylitis in adult patients who have re

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

4.009.600,00

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof

Upadacitinib

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Reuma

Uitgebreide indicatie

Rinvoq is indicated for the treatment of active ankylosing spondylitis in adult patients who have responded inadequately to conventional therapy.

Merknaam

Rinvoq

Fabrikant

Abbvie

Werkingsmechanisme

JAK tyrosine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Juni 2020

Verwachte registratie

Januari 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in december 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Na falen NSAID zijn TNFi of anti-IL17A geregistreerd voor deze indicatie.

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Een recente publicatie van de fase 2-3 placebo gecontroleerde trial laat 52% ASAS40 respons zien ten opzichte van 26% in de placebo arm. De verwachting is dat patiënten die falen op anti-TNF medicatie eerst anti-IL17 therapie zullen ontvangen. Indien zij ook hier op falen zullen JAK-remmers worden ingezet, waaronder upadacitinib.

Bronnen
NCT04169373; Lancet. 2019 Dec 7;394(10214):2108-2117.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

300 - 400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Ixekizumab record.
Aanvullende opmerkingen
Axiale spondyloartritis komt voor bij ongeveer 1 op de 400 mensen, dit zijn in Nederland ongeveer 42.500 mensen. De inschatting is dat ongeveer 3.000-4.000 patiënten anti-TNF medicatie krijgen. De verwachting is dat patiënten die falen op anti-TNF medicatie eerst anti-IL17 therapie zullen ontvangen en indien zij ook hier op falen upadacitinib ingezet zal worden. Dit zal neerkomen op zo'n 300-400 patiënten per jaar die in aanmerking komen voor upadacitinib.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

11.456,00

Bronnen
z-index november: 15mg.
Aanvullende opmerkingen
AIP 15mg: €879 per 28 tabletten, €11.456 per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.009.600,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Atopic dermatitis; Crohn's disease; Giant cell arteritis; Ulcerative colitis; Vasculitis

Bronnen
Adisinsight.
Aanvullende opmerkingen
Lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.