Extended indication ROCTAVIAN is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hemofilie A (overgeërfde factor VIII defic
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 299,528,616.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Valoctocogene roxaparvovec
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Hemostasis promoting medication
Extended indication ROCTAVIAN is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hemofilie A (overgeërfde factor VIII deficiëntie) bij volwassen patiënten zonder voorgeschiedenis van factor VIII-remmers en zonder detecteerbare antistoffen voor adeno-geassocieerd virus serotype 5 (AAV5).
Proprietary name ROCTAVIAN
Manufacturer BioMarin
Mechanism of action Gene therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Hemofilie Behandel Centra
Additional remarks Adeno-associated viral vector serotype 5 containing a B-domain deleted variant of human coagulation factor VIII gene.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
ATMP Yes
Submission date July 2021
Expected Registration August 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Her indiening bij de EMA in juli 2021. Positieve CHMP opinie ontvangen in juni 2022. Roctavian voldoet aan de criteria voor toepassing van de sluis, aangezien het verwachte macrokostenbeslag van deze verstrekking 40 miljoen euro of meer per jaar is. Consequentie van de toepassing van de sluis op basis van dit criterium is dat Roctavian breed in de sluis wordt geplaatst voor geneeskundige behandeling en de toepassing voor deze nieuwe indicatie en de toekomstige indicaties vooralsnog geen deel uitmaken van het basispakket.

Therapeutic value

Current treatment options Huidige behandeling bestaat uit intraveneus stollingsfactor VIII concentraat (uit plasma bereid of recombinant). Er zijn producten met standaard en verlengde halfwaardetijd, emicizumab.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Op basis van het artikel van Pasi K.J. et al. is er na een eenmalige infusie langdurige FVIII productie, een zeer sterke afname van bloedingen en een enorme reductie van het gebruik van stollingsfactor VIII gebruik. Echter de expressie verschilt zeer sterk tussen patiënten, er is dus geen garantie op succes. Verder is er 3 jaar na infusie nog steeds een voortgaande daling van de expressie van FVIII. Het is zeer denkbaar dat na verloop van tijd het effect van de FVIII gentherapie verdwijnt en de FVIII expressie onder een klinisch relevantie expressie komt. Daarmee is het dan geen eenmalige behandeling. Die claim gaat onder behoud van huidige data te ver. Daarnaast moet gerealiseerd worden dat de huidige behandeling met FVIII concentraat of emicizumab zeer effectief is. De meerwaarde van gentherapie zou juist in de 'curatie' zitten. Dat is bij dit product echter niet met zekerheid aangetoond.
Duration of treatment one-off
Dosage per administration 6E13 vg/kg
References NCT03392974, NCT03370913; Pasi J., 2020, WFH presentation; Pasi K.J. et al. Multiyear Follow-up of AAV5-hFVIII-SQ Gene Therapy for Hemophilia A. N Engl J Med 2020; 382:29-40;
Additional remarks Eénmalige infusie.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 123

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References 1) jaarreportage HemoNED 2021; 2) Loomans J. et al; Ned Tijdschr Geneesk. 2014;158:A7357; 3) Boutin S. et al; Hum Gene Ther. 2010 Jun;21(6):704-12. doi:10.1089/hum.2009.182; 4) Pakketadvies Emicizumab 5) expert opinie
Additional remarks Er zijn 1.376 patiënten bekend met hemofilie A (1). Hiervan heeft 43% de ernstige variant wat overeenkomt met 591 patiënten. Hiervan heeft 70% geen antilichamen ontwikkeld tegen factor VIII door een voorgaande behandeling, wat een exclusiecriterium is. Daardoor blijven 414 patiënten over (2). De kans op antilichamen tegen AAV5 is 40%. Ook deze patiënten worden uitgesloten aangezien de gentherapie direct afgebroken zou worden (3). Van de overgebleven 248 patiënten is ongeveer 61% volwassen, wat overeenkomt met 152 patiënten (4). Bijna 19% van de hemofilie patiënten heeft hepatitis B of C gehad en zullen mogelijk ook niet in aanmerking komen voor behandeling met deze therapie (5). Zodoende wordt het patiëntvolume ingeschat op 123. Echter, op dit moment is de inschatting dat patiënten de eerste jaren met name met andere middelen zoals emicizumab zullen worden behandeld, waardoor het patiëntaantal nog lager uit kan vallen.

Expected cost per patient per year

Cost 1,933,099.00 - 2,937,285.00
References https://www.biopharmadive.com/news/biomarin-hemophilia-gene-therapy-two-year-results-fda/616878/
Additional remarks De Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend. De prijs in de Verenigde Staten kan uitkomen op $2,000,000 tot $3,000,000 per patiënt. Dit komt overeen met €1.933.099 tot €2.937.285 per patiënt.

Potential total cost per year

Total cost

299,528,616.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.