Extended indication Indicated for the treatment of severe haemophilia A (congenital factor VIII deficiency) in adult pat
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Valoctocogene roxaparvovec
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Hemostasis promoting medication
Extended indication Indicated for the treatment of severe haemophilia A (congenital factor VIII deficiency) in adult patients without detectable antibodies to adeno associated virus serotype 5 (AAV5).
Proprietary name ROCTAVIAN
Manufacturer BioMarin
Mechanism of action Gene therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Hemofilie Behandel Centra
Additional comments Adeno-associated viral vector serotype 5 containing a B-domain deleted variant of human coagulation factor VIII gene.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
ATMP Yes
Submission date July 2021
Expected Registration March 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending
Additional comments Herindiening in juli 2021.

Therapeutic value

Current treatment options Huidige behandeling bestaat uit intraveneus stollingsfactor VIII concentraat (uit plasma bereid of recombinant). Er zijn producten met standaard en verlengde halfwaardetijd, emicizumab.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Op basis van het artikel van Pasi K.J. et al. is er na een eenmalige infusie langdurige FVIII productie, een zeer sterke afname van bloedingen en een enorme reductie van het gebruik van stollingsfactor VIII gebruik. Echter de expressie verschilt zeer sterk tussen patiënten, er is dus geen garantie op succes. Verder is er 3 jaar na infusie nog steeds een voortgaande daling van de expressie van FVIII. Het is zeer denkbaar dat na verloop van tijd het effect van de FVIII gentherapie verdwijnt en de FVIII expressie onder een klinisch relevantie expressie komt. Daarmee is het dan geen eenmalige behandeling. Die claim gaat onder behoud van huidige data te ver. Daarnaast moet gerealiseerd worden dat de huidige behandeling met FVIII concentraat of emicizumab zeer effectief is. De meerwaarde van gentherapie zou juist in de 'curatie' zitten. Dat is bij dit product echter niet met zekerheid aangetoond.
Duration of treatment one-off
Dosage per administration 6E13 vg/kg
References NCT03392974, NCT03370913; Pasi J., 2020, WFH presentation; Pasi K.J. et al. Multiyear Follow-up of AAV5-hFVIII-SQ Gene Therapy for Hemophilia A. N Engl J Med 2020; 382:29-40;
Additional comments Eénmalige infusie.

Expected patient volume per year

References expert opinie
Additional comments Ongeveer 1.450 patiënten hebben hemofilie A. De helft hiervan, 725 patiënten, heeft een ziektestaat die moderate/severe is en wordt behandeld met factor VIII. Vooralsnog komen alleen de volgende patiënten in aanmerking; patiënten die volwassen zijn én in het verleden geen remmende antistoffen tegen factor VIII hebben gehad én geen antistoffen hebben tegen de vector AAV-5 én niet besmet zijn met hepatitis B of C. De inschatting is dat dit geldt voor ongeveer 10%-15% van de patiënten. Dat zijn dus 70-110 patiënten. Echter, op dit moment is de inschatting dat patiënten de eerste jaren met name met andere middelen zoals emicizumab zullen worden behandeld, terwijl patiënten met deze gentherapie alleen in studieverband behandeld gaan worden.

Expected cost per patient per year

Cost 1,800,000.00
References https://www.reuters.com/article/us-biomarin-pharma-study/biomarin-says-data-shows-hemophilia-gene-therapy-effects-could-wane-idUSKCN1SY2IX
Additional comments Biomarin geeft aan dat de prijs mogelijk $2.000.000 zou kunnen bedragen. Dit komt neer op ongeveer €1.800.000. Zij geven echter aan dat de prijs in Nederland nog niet vast staat.

Potential total cost per year

Additional comments TBD

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.