Uitgebreide indicatie Indicated for the treatment of severe haemophilia A (congenital factor VIII deficiency) in adult pat
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Valoctocogene roxaparvovec
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Hemostase bevorderende medicatie
Uitgebreide indicatie Indicated for the treatment of severe haemophilia A (congenital factor VIII deficiency) in adult patients without detectable antibodies to adeno associated virus serotype 5 (AAV5).
Merknaam ROCTAVIAN
Fabrikant BioMarin
Werkingsmechanisme Gentherapie
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum Hemofilie Behandel Centra
Aanvullende opmerkingen Adeno-associated viral vector serotype 5 containing a B-domain deleted variant of human coagulation factor VIII gene.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Versnelde beoordeling
Bijzonderheid Nieuw geneesmiddel met Priority Medicines (PRIME)
ATMP Ja
Indieningsdatum Juli 2021
Verwachte registratie Maart 2022
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Herindiening in juli 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Huidige behandeling bestaat uit intraveneus stollingsfactor VIII concentraat (uit plasma bereid of recombinant). Er zijn producten met standaard en verlengde halfwaardetijd, emicizumab.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Op basis van het artikel van Pasi K.J. et al. is er na een eenmalige infusie langdurige FVIII productie, een zeer sterke afname van bloedingen en een enorme reductie van het gebruik van stollingsfactor VIII gebruik. Echter de expressie verschilt zeer sterk tussen patiënten, er is dus geen garantie op succes. Verder is er 3 jaar na infusie nog steeds een voortgaande daling van de expressie van FVIII. Het is zeer denkbaar dat na verloop van tijd het effect van de FVIII gentherapie verdwijnt en de FVIII expressie onder een klinisch relevantie expressie komt. Daarmee is het dan geen eenmalige behandeling. Die claim gaat onder behoud van huidige data te ver. Daarnaast moet gerealiseerd worden dat de huidige behandeling met FVIII concentraat of emicizumab zeer effectief is. De meerwaarde van gentherapie zou juist in de 'curatie' zitten. Dat is bij dit product echter niet met zekerheid aangetoond.
Behandelduur eenmalig
Dosis per toediening 6E13 vg/kg
Bronnen NCT03392974, NCT03370913; Pasi J., 2020, WFH presentation; Pasi K.J. et al. Multiyear Follow-up of AAV5-hFVIII-SQ Gene Therapy for Hemophilia A. N Engl J Med 2020; 382:29-40;
Aanvullende opmerkingen Eénmalige infusie.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen expert opinie
Aanvullende opmerkingen Ongeveer 1.450 patiënten hebben hemofilie A. De helft hiervan, 725 patiënten, heeft een ziektestaat die moderate/severe is en wordt behandeld met factor VIII. Vooralsnog komen alleen de volgende patiënten in aanmerking; patiënten die volwassen zijn én in het verleden geen remmende antistoffen tegen factor VIII hebben gehad én geen antistoffen hebben tegen de vector AAV-5 én niet besmet zijn met hepatitis B of C. De inschatting is dat dit geldt voor ongeveer 10%-15% van de patiënten. Dat zijn dus 70-110 patiënten. Echter, op dit moment is de inschatting dat patiënten de eerste jaren met name met andere middelen zoals emicizumab zullen worden behandeld, terwijl patiënten met deze gentherapie alleen in studieverband behandeld gaan worden.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.800.000,00
Bronnen https://www.reuters.com/article/us-biomarin-pharma-study/biomarin-says-data-shows-hemophilia-gene-therapy-effects-could-wane-idUSKCN1SY2IX
Aanvullende opmerkingen Biomarin geeft aan dat de prijs mogelijk $2.000.000 zou kunnen bedragen. Dit komt neer op ongeveer €1.800.000. Zij geven echter aan dat de prijs in Nederland nog niet vast staat.

Mogelijke totale kosten per jaar

Aanvullende opmerkingen TBD

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.