Valsartan / sacubitril

Stofnaam
Valsartan / sacubitril
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan
IndicatieuitbreidingIND
Hoofdindicatie
Overige medicatie hart-en vaatziekten
Uitgebreide indicatie
Behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen in volwassen patienten met behouden ejectiefractie.

1. Product

Merknaam
Entresto
Fabrikant
Novartis
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Angiotensinereceptor-neprilysine-remmer (ARNI). Entresto vertoont het werkingsmechanisme van een angiotensinereceptor-neprilysine-remmer door tegelijk neprilysine (neutrale endopeptidase, NEP) te remmen via LBQ657, de werkzame metaboliet van de prodrug sacubitril, en door de angiotensine II type 1-receptor (AT1-receptor) te blokkeren via valsartan. De aanvullende cardiovasculaire voordelen van Entresto bij patiënten met hartfalen worden toegeschreven aan de versterking van de peptiden die worden afgebroken door neprilysine, zoals natriuretische peptiden (NP), door LBQ657 en de gelijktijdige remming van de effecten van angiotensine II door valsartan.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
November 2019
Verwachte registratie
Mei 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Entresto is momenteel beschikbaar binnen de GVS bekostigingskader voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Geen evidence-based behandeling.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
103 mg / 97 mg
Bronnen
PARAGON -HF studie (NCT01920711)
Aanvullende opmerkingen
Studie opzet: Solomon et al. JACC: Heart Failure 2017, 5(7), 471-482. Patiënt Karakteristieken: Solomon et al. Circulation: Heart Failure 2018, 11(7), e004962.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Bij positief resultaat van PARAGON onderzoek, dat nu loopt, zal het aantal prescripties naar verwachting niet boven de 10.000 uitkomen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
1.700
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
€ 2,34 per tablet. Voor behandeling op jaarbasis: €1.684,80.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Verwachte registratie HFpEF :2020, verwachte registratie MI: 2021
Bronnen
Fabrikant (nov 2017)

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.