Valsartan / sacubitril

Active substance
Valsartan / sacubitril
Domain
Cardiovascular diseases
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Other medication for cardiovascular diseases
Extended indication
Behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen in volwassen patienten met behouden ejectiefractie.

1. Product

Proprietary name
Entresto
Manufacturer
Novartis
Mechanism of action
Combination therapy
Route of administration
Oral
Therapeutical formulation
Tablet
Budgetting framework
Extramural (GVS)
Additional comments
Angiotensinereceptor-neprilysine-remmer (ARNI). Entresto vertoont het werkingsmechanisme van een angiotensinereceptor-neprilysine-remmer door tegelijk neprilysine (neutrale endopeptidase, NEP) te remmen via LBQ657, de werkzame metaboliet van de prodrug sacubitril, en door de angiotensine II type 1-receptor (AT1-receptor) te blokkeren via valsartan. De aanvullende cardiovasculaire voordelen van Entresto bij patiënten met hartfalen worden toegeschreven aan de versterking van de peptiden die worden afgebroken door neprilysine, zoals natriuretische peptiden (NP), door LBQ657 en de gelijktijdige remming van de effecten van angiotensine II door valsartan.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Submission date
November 2019
Expected Registration
August 2020
Orphan drug
No
Registration phase
Clinical trials
Additional comments
Entresto is momenteel beschikbaar binnen de GVS bekostigingskader voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Geen evidence-based behandeling.
Therapeutic value
No judgement
Substantiation
Er zijn nog geen resultaten van de PARAGON trial
Frequency of administration
2 times a day
Dosage per administration
103 mg / 97 mg
References
PARAGON -HF studie (NCT01920711)
Additional comments
Studie opzet: Solomon, S. D., Rizkala, A. R., Gong, J., Wang, W., Anand, I. S., Ge, J., ... & Pfeffer, M. A. (2017). Angiotensin receptor neprilysin inhibition in heart failure with preserved ejection fraction: rationale and design of the PARAGON-HF trial. JACC: Heart Failure, 5(7), 471-482. Patient Karakteristieken: Solomon, S. D., Rizkala, A. R., Lefkowitz, M. P., Shi, V. C., Gong, J., Anavekar, N., ... & Ben-Gal, T. (2018). Baseline Characteristics of Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction in the PARAGON-HF Trial. Circulation: Heart Failure, 11(7), e004962.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

< 3,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Expertopinie; GIPdatabank
Additional comments
De verwachting is dat er minder patiënten hiervoor in aanmerking komen dan bij de huidige indicatie van Entresto het geval is. Er waren 2.754 gebruikers van Entresto in 2017, inschatting: minder dan 3.000 gebruikers per jaar.

5. Expected cost per patient per year

Cost
1,800
References
medicijnkosten.nl
Additional comments
Kost €2,50 per tablet. Voor behandeling op jaarbasis zo'n €1.800.

6. Potential total cost per year

Total cost

5,400,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
No

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Verwachte registratie HFpEF :2020, verwachte registratie MI: 2021
References
Fabrikant (nov 2017)

9. Other information

There is currently no futher information available.