Extended indication Serous epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer with BRCA1 mutation, stage II
Therapeutic value No judgement
Total cost 4,365,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Veliparib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Ovarian cancer
Extended indication Serous epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer with BRCA1 mutation, stage III or IV high-grade - first-line with carboplatin and paclitaxel.
Manufacturer Abbvie
Mechanism of action PARP inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments PARP-remmer

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date July 2020
Expected Registration August 2021
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Therapeutic value No judgement

Expected patient volume per year

Patient volume

81 - 113

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Weiderpass and Tyczynski. Mol Diagn Ther. 2015 Dec;19(6):351-64; expertopinie
Additional comments In 2018 waren er 1.155 diagnoses epitheliaal ovariumcarcinoom, 126 diagnoses extra-ovarieel ovariumcarcinoom en 61 diagnoses tubacarcinoom. In totaal zijn dit 1.342 patiënten. Hiervan heeft 47% stadium III (631) en 26% stadium IV (349), wat samen 980 patiënten betreft. Van deze groep hebben 735 patiënten (75%) een hooggradige vorm van ovariumcarcinoom. Van deze groep hebben 625 patiënten (85%) een complete of gedeeltelijke respons. Op basis van literatuurstudies en inschattingen van experts wordt het aantal patiënten dat een kiembaan of somatische mutatie heeft in BRCA ingeschat tussen de 13-18%. Dit zou betekenen dat 81-113 patiënten mogelijk in aanmerking komen voor deze behandeling. Van deze groep valt mogelijk nog een klein aantal patiënten af vanwege toxiciteit of fragiliteit.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 60,000.00
Additional comments Afhankelijk van de behandelduur vergelijkbaar met olaparib en rucaparib. Inschatting €30.000-€60.000.

Potential total cost per year

Total cost

4,365,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References adisinsight
Additional comments Buiten de indicaties in de Horizonscan geen nieuwe indicatie-uitbreidingen.

Other information

There is currently no futher information available.