Uitgebreide indicatie Serous epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer with BRCA1 mutation, stage II
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 5.130.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Veliparib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Eierstokkanker
Uitgebreide indicatie Serous epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer with BRCA1 mutation, stage III or IV high-grade - first-line with carboplatin and paclitaxel.
Fabrikant Abbvie
Werkingsmechanisme PARP-remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen PARP-remmer

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie Oktober 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Fabrikant verwacht registratie in oktober 2023.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

96 - 132

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Weiderpass and Tyczynski. Mol Diagn Ther. 2015 Dec;19(6):351-64; expertopinie.
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 1.155 diagnoses epitheliaal ovariumcarcinoom, 126 diagnoses extraovarieel ovariumcarcinoom en 61 diagnoses tubacarcinoom. In totaal zijn dit 1.342 patiënten. Hiervan heeft 47% stadium III (631) en 26% stadium IV (349), wat samen 980 patiënten betreft. Van deze groep hebben 735 patiënten (75%) een hooggradige vorm van ovariumcarcinoom. Op basis van literatuurstudies en inschattingen van experts wordt het aantal patiënten dat een kiembaan of somatische mutatie heeft in BRCA ingeschat tussen de 13%-18%. Dit zou betekenen dat 96-132 patiënten mogelijk in aanmerking komen voor deze behandeling. Van deze groep valt mogelijk nog een klein aantal patiënten af vanwege toxiciteit of fragiliteit.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 60.000,00
Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van de behandelduur vergelijkbaar met olaparib en rucaparib. Inschatting €30.000-€60.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.130.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen adisinsight
Aanvullende opmerkingen Buiten de indicaties in de Horizonscan Geneesmiddelen geen nieuwe indicatie-uitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.