Venetoclax in combinatie met rituximab

Stofnaam

Venetoclax in combinatie met rituximab

Domein

Oncologie en Hematologie

Hoofdindicatie

Leukemie

Uitgebreide indicatie
Relapsed refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). Originele indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CCL): 1) in aanwezigheid van een 17 p-depletie óf TP53-mutatie bij volwassenen die ongeschikt zijn voor óf bij wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald; 2) in afwezigheid van een 17 p-depletie óf TP53-mutatie bij volwassenen bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-celreceptorremmer heeft gefaald.

1. Product

Merknaam

Venclyxcto

Fabrikant

Abbvie

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Bijzonderheid

Indicatie-uitbreiding

Verwachte registratie

Augustus 2018

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Ibrutinib, Idelalisib-R, allogene stamceltransplantatie

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Gemiddeld 2 jaar/jaren

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosering per toediening

400 mg

Bronnen
Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom.
Aanvullende opmerkingen
Ibrutinib en Idelalisib-R dienen chronisch gebruikt te worden en leiden niet tot verdwijnen van minimale restziekte. Allogene stamceltransplantatie kan tot curatie leiden. Venetoclax kan tot verdwijnen van minimale restziekte leiden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

30 - 90

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Geschat dat van 600 patiënten die jaarlijks in 1e lijn behandeld worden er 15% een vroeg recidief hebben of refractair zijn. Deze patiënten komen dan in aanmerking voor venetoclax. De huidige richtlijn adviseert in deze situatie ibrutinib, idelalisb-R, overweging voor allogene stamceltransplantatie of venetoclax indien progressie of ernstige bijwerkingen onder ibrutinib of idelalisib. Geschat wordt dat maximaal 33% progressie of ernstige bijwerkingen onder kinaseremmer zal krijgen met als gevolg indicatie voor venetoclax.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

73.000 - 83.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Meerkosten. €56,58 per tablet van 100 mg. 400 mg per dag voor een jaar komt neer op €83.000. Fabrikant geeft aan dat de behandeling €73.000-78.000 pppj gaat kosten op basis van SmPC en AIP.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.680.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.