Venetoclax

Stofnaam

Venetoclax

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

CLL

Uitgebreide indicatie
Venclyxto in combinatie met rituximab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie hebben gehad.

1. Product

Merknaam

Venclyxcto

Fabrikant

Abbvie

Werkingsmechanisme

Bcl-2 remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Verwachte registratie

November 2018

Weesgeneesmiddel

Nee

Fase registratie

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018. Venetoclax is in de sluis geplaatst. In mei 2019 heeft het Zorginstituut beoordeeld dat venetoclax in combinatie met rituximab voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk, wat betekent dat het middel als effectief kan worden beschouwd. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om met de fabrikant van het geneesmiddel te onderhandelen over de prijs voordat het middel kan worden vergoed uit het basispakket.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Chloorambucil-rituximab, bendamustine-rituximab, FC-R, Ibrutinib, Idelalisib-R, allogene stamceltransplantatie

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Murano studie, meerwaarde ten opzichte van Bendamustine-R. Resultaten met ven-R beter dan resultaten in 1e lijn bij chlorambucil-R, chlorambucil-R in 2e lijn kan dus nooit beter zijn dan ven-R.

Behandelduur

Gemiddeld 2 jaar/jaren

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosering per toediening

400 mg

Bronnen
Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom.
Murano studie
Aanvullende opmerkingen
Ibrutinib en idelalisib-R dienen chronisch gebruikt te worden en leiden niet tot verdwijnen van minimale restziekte. Allogene stamceltransplantatie kan tot curatie leiden, maar heeft hogere mortaliteit. Venetoclax-R kan tot verdwijnen van minimale restziekte leiden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

600 - 900

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Geschat dat 900 patiënten jaarlijks behandeld worden voor een recidief  of refractaire ziekte.  Deze patiënten komen dan in aanmerking voor herhalen chemo-immunotherapie, ibrutinib, idelalisib-R of venetoclax-R. Er volgt een nieuwe richtlijn over de plaatsbepaling van venetoclax-R bij laat recidief ten opzichte van herhaling van chemo-immunotherapie. 
Afwegingen ten gunste van keuze voor venetoclax-R: 
- Bijwerkingen bij eerdere chemo-immunotherapie
- Verwachte bijwerkingen bij herhalen chemo-immunotherapie
- Verwachte onvoldoende lange respons van chemo-immunotherapie
Afwegingen ten nadele van keuze voor venetoclax-R
- Verwachte moeilijke management van voorkomen van tumorlyse syndroom 
- Verminderde nier klaring (<30ml/min)

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

73.000 - 83.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Meerkosten. €56,58 per tablet van 100 mg. 400 mg per dag voor een jaar komt neer op €83.000,00. Fabrikant geeft aan dat de behandeling €73.000,00-€78.000,00 p.p.p.j. gaat kosten op basis van SmPC en AIP. Venetoclax is in de sluis geplaatst om te komen tot een financieel arrangement.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

58.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.