Uitgebreide indicatie

Venclyxto in combination with obinutuzumab is indicated for the treatment of adult patients with pre

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Venetoclax

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

CLL

Uitgebreide indicatie

Venclyxto in combination with obinutuzumab is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL).

Merknaam

Venclyxto

Fabrikant

Abbvie

Werkingsmechanisme

Bcl-2 remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Bcl-2 remmer

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Juli 2019

Verwachte registratie

Maart 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in januari 2020. Venetoclax zit in de sluis.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Chloorambucil+anti-CD20 (bv obinutuzumab) of ibrutinib.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Gemiddeld 10.5 maand/maanden

Bronnen
Fabrikant

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Pakketadvies sluisgeneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld.
Aanvullende opmerkingen
Op de website www.kanker.nl is te zien dat het aantal nieuwe patiënten met CLL de laatste jaren rond de 1.100 ligt. CLL komt op alle leeftijden voor, maar vooral bij een leeftijd boven de 60 jaar. Ieder jaar starten ongeveer 600 à 700 patiënten met een behandeling tegen CLL. Ongeveer 1/3 van de nieuwe patiënten wordt dus nooit behandeld.  Gelijk aan de budget impact analyse van ibrutinib bij CLL 1e lijn (2020) wordt uitgegaan van een jaarlijkse incidentie van 650 patiënten die maximaal voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen. Naar verwachting wordt dit niet de voorkeursbehandeling. Aangezien deze behandeling niet opgenomen is in de richtlijn wordt er een beperkt patiëntvolume verwacht.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

73.000,00 - 78.000,00

Bronnen
G-standaard, Z-index mei 2020.
Aanvullende opmerkingen
AIP van €51,77 per tablet van 100 mg. Op basis van SmPC en AIP zijn de kosten €73.000-€78.000 per jaar. Venetoclax is in de sluis geplaatst om te komen tot een financieel arrangement.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Mantle-cell lymphoma; Multiple myeloma (lopende fase III studies).

Bronnen
AdisInsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.