Extended indication For the treatment of patients with locally advanced or metastatic ER-positive/human epidermal growth
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Vepdegestrant
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Breast cancer
Extended indication For the treatment of patients with locally advanced or metastatic ER-positive/human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative breast cancer (ER+/HER2-)
Manufacturer Pfizer
Portfolio holder Pfizer
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Method of action: heterobifunctional PROTAC (proteolysis-targeting chimera) and selective estrogen receptor degrader (SERD) Bekostigingskader: Geneesmiddelen uit dezelfde klasse (elacestrant en fulvestrant) zijn opgenomen in het GVS

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date 2025
Expected Registration 2025
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials
Additional remarks De fabrikant verwacht registratie in het vierde kwartaal van 2025

Therapeutic value

Current treatment options Een optimale behandeling wordt altijd op basis van individuele patiënt kenmerken en voorkeuren vastgesteld. Over het algemeen is de behandelsequentie in Nederland voor de meeste patiënten als volgt: 1. Eerste lijn gemetastaseerde ER+/HER2- ziekte: aromataseremmer, eventueel plus CDK4/6 remmer. 2. Tweede lijn: fulvestrant plus CDK4/6 remmer (indien nog niet gehad in de eerste lijn).
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Data van de fase 3 klinische studie (NCT05654623) zijn nog niet bekend. Betreft RCT vepdegestrant versus controle fulvestrant mono bij patiënten met advanced of gemetastaseerd HR+ HER2- mammacarcinoom. De resultaten van de SONIA trial laten zien dat CDK4/6 remmers even effectief zijn wanneer ze worden gegeven in de tweede lijn in combinatie met fulvestrant ten opzichte van de eerste lijn in combinatie met een AI. Tweede lijn monotherapie fulvestrant zal hierdoor een relatief kleine groep worden.
Frequency of administration 1 times a day
References richtlijnendatabase.nl; NCT05654623

Expected patient volume per year

Patient volume

1 - 2,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References ▪https://iknl.nl/getmedia/d0ee57cb-1a67-4ac1-bb78-02ad7e8f2119/Infographic-uitgezaaide-borstkanker.pdf ▪https://iknl.nl/kankersoorten/borstkanker/registratie/incidentie ▪Lobbezoo DJA, van Kampen RJW, Voogd AC, et al. Ann Oncol 2016; https://doi.org/10.1093/annonc/mdv544 ▪Basile D, Gerratana L, Corvaja C, et al. Breast 2021; DOI: 10.1016/j.breast.2021.02.015
Additional remarks In lijn met de beoordeling van ribociclib en palbociclib is gebruik gemaakt van de gemiddelde incidentie van invasieve borstkanker: 15.800. Circa 95% van deze gevallen betreft vroege borstkanker en in 5% van de gevallen gemetastaseerde borstkanker (NKR data). In ongeveer 20% van de patiënten met vroege borstkanker zal de ziekte terugkeren als gemetastaseerde ziekte. In totaal gaat het dus om 5%x15.800 patiënten=790 patiënten plus 95%x20%x15.800 = 3.002 patiënten. Opgeteld zijn dit 3.792. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor behandeling met een CDK 4/6 remmer. Lobbezoo et al. (2016) geeft aan dat ongeveer 66% van deze patiënten ER+/HER2- is en daarmee dus in aanmerking komt voor een CDK 4/6 remmer. Dit zijn 3.792x66%=2.502 eerstelijns gemetastaseerde patiënten. Een deel van deze patiënten zal geen tweedelijns behandeling ontvangen, zoals ook is geobserveerd in de Italiaanse real-world studie van Basile et al. uit 2021. De verwachting is dat het patiënt volume dichter bij 1 zal liggen dan bij 2.500.

Expected cost per patient per year

Additional remarks De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het eerste kwartaal van 2026 beschikbaar zijn.

Potential total cost per year

Additional remarks Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.