Extended indication Verquvo is indicated for the treatment of symptomatic chronic heart failure in adult patients with r
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registered

Product

Active substance Vericiguat
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other medication for cardiovascular diseases
Extended indication Verquvo is indicated for the treatment of symptomatic chronic heart failure in adult patients with reduced ejection fraction who are stabilised after a recent decompensation event requiring IV therapy
Proprietary name Verquvo
Manufacturer Bayer
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Stimulator van het soluble guanylate cyclase (sGC) enzym.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date June 2020
Expected Registration July 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP-opinie in mei 2021. Het Zorginstituut oordeelde in februari 2022 dat vericiguat bij de geregistreerde indicatie geen meerwaarde heeft als toevoeging aan de standaardbehandeling. Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens vroeg de registratiehouder ons vervolgens om een herbeoordeling van vericiguat. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om vericiguat (Verquvo®) onder voorwaarden op te nemen in het GVS op bijlage 1B.

Therapeutic value

Current treatment options Patiënten met HErEF ontvangen veel verschillende soorten medicatie. Voorbeelden hiervan zijn: ''81% of the patients were treated with loop diuretics, 84% with renin-angiotensin-system (RAS) inhibitors, 86% with β-blockers, 56% with mineralocorticoid-receptor antagonists (MRA), and 5% with If-channel inhibition.'' (Brunner-La Rocca et al. , 2019)
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation In de Victoria Fase 3 studie is aangetoond dat vericiguat de kans op het gecombineerd eindpunt van hartfalen hospitalisatie of cardiovasculaire mortaliteit significant vermindert met een absolute risico reductie (ARR) van 4,2% per jaar. In deze studie werd vericiguat vergeleken met placebo als toevoeging aan standaardbehandeling. Het bijwerkingsprofiel van vericiguat was daarnaast gunstig en vergelijkbaar met placebo. Patiënten met HErEF ontvangen al veel medicatie, vericiguat zal naast deze medicatie voorgeschreven worden. CV death + HF opnames, HR vericiguat= 0,90.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 2,5, 5 of 10 mg
References NCT02861534 Brunner-La Rocca et al. (2019). Contemporary Drug Treatment of Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC: Heart Failure, 7(1), 13-21. doi: 10.1016/j.jchf.2018.10.010. Armstrong PW, et al. Vericiguat in patients with heart failure with reduced ejection fraction. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1915928.). Ezekowitz JA, O'Connor CM, Troughton RW, Alemayehu WG, Westerhout CM, Voors AA, Butler J, Lam CSP, Ponikowski P, Emdin M, Patel MJ, Pieske B, Roessig L, Hernandez AF, Armstrong PW. N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide and Clinical Outcomes: Vericiguat Heart Failure With Reduced Ejection Fraction Study. JACC Heart Fail. 2020 Nov;8(11):931-939. doi: 10.1016/j.jchf.2020.08.008. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33039447. Senni M, Lopez-Sendon J, Cohen-Solal A, Ponikowski P, Nkulikiyinka R, Freitas C, Vlajnic VM, Roessig L, Pieske B. Vericiguat and NT-proBNP in patients with heart failure with reduced ejection fraction: analyses from the VICTORIA trial. ESC Heart Fail. 2022 Jul 26. doi: 10.1002/ehf2.14050. Epub ahead of print. PMID: 35880474.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 3,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional remarks Patiënten met HErEF ontvangen veel verschillende soorten medicatie, vericiguat zal hier nog bovenop komen. Het patiëntaantal zal naar verwachting niet hoger liggen dan 3.000 patiënten per jaar (en hierbinnen met entresto de concurrentie aan moeten gaan.

Expected cost per patient per year

References https://www.drugs.com/price-guide/verquvo
Additional remarks De prijs voor 100 tabletten in de Verenigde Staten is: $2,037.99. De prijs in Europa ligt over het algemeen lager dan in de Verenigde Staten.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.