Volanesorsen

Active substance
Volanesorsen
Domain
Cardiovascular diseases
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Lipid-lowering medications
Extended indication
Waylivra is geïndiceerd als een aanvulling op het dieet bij volwassen patiënten met genetisch bevestigd familiair chylomicronemiesyndroom (FCS) met een hoog risico van pancreatitis bij wie de respons op dieet en triglyceridenverlagende behandeling onvoldoende was.

1. Product

Proprietary name
Waylivra
Manufacturer
Ionis
Mechanism of action
Antisense oligonucleotide
Route of administration
Subcutaneous
Therapeutical formulation
Injection
Budgetting framework
Extramural (GVS)
Centre of expertise
Verwachting is dat dit gebruikt wordt in expertise centra, geregistreerd als erfelijke vetstofwisselings-expert centra met expertise in Familiair Chylomicronemie Syndroom (FCS).
Additional comments
Volanesorsen is een antisense oligonucleotide gericht tegen het mRNA van het apoC-III gen. Dit leidt tot een afname van het apoC-III eiwit dat vaak verhoogd is in patiënten met lipodystrofie. ApoC-III reguleert de triglyceride niveau's in het lichaam. De verwachting is dat afname van apoC-III eiwitniveau's leidt tot een afname van triglycerideniveau's en een verbetering van de symptomen bij patiënten met lipodystrofie.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
September 2017
Expected Registration
May 2019
Orphan drug
Yes
Registration phase
Registered
Additional comments
Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in mei 2019.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Dieet
Therapeutic value
Potential added value
Substantiation
Na ‘terugtrekking’ van Glybera (LPL gentherapie) is er geen ander werkzaam geneesmiddel dat de TG waarden (en daarmee het risico op pancreatitis) significant kan verlagen bij patiënten met FCS. Bij patiënten met een genetisch extreem verhoogd triglyceriden gehalte op basis van chylomicronen is sprake van een zeer sterk verhoogd risico (360x) op pancreatitis, met een frequent gecompliceerd beloop inclusief mortaliteit op basis van necrotiserende pancreatitis. De voorlopige resultaten van de fase 3 studie met volanesorsen tonen een reductie van triglyceriden rond de 75% met tevens een significante reductie in pancreatitis risico. Deze behandeling lijkt derhalve hoop te bieden voor patiënten met FCS door zowel triglyceriden als ook de incidentie van pancreatitis fors te reduceren. Nadelig is wel dat patiënten elke twee weken gecontroleerd moeten worden op thrombocytopenie.
Frequency of administration
1 times a week
Dosage per administration
100-300 mg
References
Fabrikant; Yang et al. J Lipid Res. 2016 Apr; 57(4): 706–713; Gaudet et al. N Engl J Med 2014;371(23):2200-6; Gaudet et al. N Engl J Med 2015;373(5):438-47

4. Expected patient volume per year

Patient volume

10 - 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
EMA
Additional comments
Minder dan 0,1-0,2 per 100.000 inwoners in de EU. Dat betekent ongeveer 30 patiënten in Nederland. De werkgroep verwacht dat er uiteindelijk 10 tot maximaal 20 patiënten daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze behandeling.

5. Expected cost per patient per year

Cost
75,000 - 150,000
Additional comments
Meerkosten; er is momenteel geen behandeling beschikbaar. Kosten zijn waarschijnlijk hoog als er wordt gekeken naar de kosten van andere antisense therapiën (bijvoorbeeld nusinersen). Gezien de ‘rare-disease’ indicatie: geschatte range €75.000 - €150.000 per jaar. Patiënten met ernstige pancreatitis worden nu, volgens internationale richtlijnen, opgenomen in het ziekenhuis met laagdrempelig initiatie van herhaalde triglyceriden aferese behandeling. Gezien de verlaging van de TG en de pancreatitis (aantal en ernst) zal waarschijnlijk een gedeelte van de kosten naar verwachting ‘wegvallen’ tegen een reductie in ziekenhuis opnames/verrichtingen en dokters contacten.

6. Potential total cost per year

Total cost

1,687,500

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
Yes
Indications off label use
Er is een risico dat het sneller ingezet gaat worden bij patiënten met een verhoogde spiegel van triglyceriden. Echter, aangezien dit middel protocollair ingezet zal worden bij patiënten met flow-chart guided FCS diagnose, lijkt de kans op off-label gebruik klein.

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Mogelijk voor Hypertriglyceridaemia
References
Adis Insight

9. Other information

There is currently no futher information available.