Extended indication Extension of indication for the prevention and treatment of haemorrhage or surgical bleeding in adul
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 1,000,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Vonicog alfa
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Hemostasis promoting medication
Extended indication Extension of indication for the prevention and treatment of haemorrhage or surgical bleeding in adults (age 18 years and older) with von Willebrand disease (VWD), when desmopressin (DDAVP) treatment alone is ineffective or contraindicated.
Proprietary name Veyvondi
Manufacturer Baxalta
Mechanism of action Coagulant
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Recombinant Von Willebrand factor

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date March 2023
Expected Registration November 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks registratie november 2023

Therapeutic value

Current treatment options Meerdere uit bloedplasma bereidde von Willebrand factor concentraten: bijv: Haemate-P, Wilate, Wilfactin.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Behandeling in de vorm van profylaxe heeft meerwaarde over 'on de mand' en is vergelijkbaar wanneer vergeleken wordt met profylaxe met al bestaande plasma derived producten.
References NCT03879135

Expected patient volume per year

Patient volume

< 40

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Ntvg (1); Expert opinie (2);
Additional remarks De ziekte van von Willebrand (VWD) is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte in Nederland. Het ziektebeeld komt in lichte vorm bij ongeveer 1% van de algemene bevolking voor;1 1 op de 10.000 individuen heeft echter een ernstiger fenotype met klinisch relevante bloedingen, waarvoor behandeling noodzakelijk is (1). Patiëntaantallen zijn moeilijk in te schatten aangezien de klinische presentatie van von Willebrand zeer variabel is. Dus niet direct uit het aantal patiënten te extrapoleren. Profylaxe is nu slechts sporadisch in gebruik bij von Willebrand, maar is stijgend. Oudere studies toonden ongeveer 25% van type 3 op profylaxe, maar zeldzaam in geval van type 1 of 2 (2). Er wordt verwacht dat er maximaal 40 patiënten in Nederland behandelt zullen worden.

Expected cost per patient per year

Cost 22,000.00 - 28,000.00
References Fabrikant
Additional remarks Lijstprijs: VEYVONDI® 650 I.E. poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie: €633,10. VEYVONDI® 1.300 I.E. poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie: €1.266,20. Dit is een AIP van €0,974 per IE wat gelijk is aan de AIP per IE van het andere beschikbare VWF-concentraat (Wilfactin®) in de markt dat uit plasma gezuiverd wordt. Alle zuivere VWF-preparaten zijn derhalve gelijk geprijsd.

Potential total cost per year

Total cost

1,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.