Extended indication Patients aged 18 to 65 years with a diagnosis of schizophrenia who had a recent worsening of psychos
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Xanomeline/ trospium
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Schizophrenia, psychosis, bipolar disorder
Extended indication Patients aged 18 to 65 years with a diagnosis of schizophrenia who had a recent worsening of psychosis warranting hospital admission.
Proprietary name KarXT
Manufacturer BMS
Route of administration Oral
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Xanomeline is a dual M1 and M4-preferring muscarinic receptor agonist that does not block D2 dopamine receptors, unlike all currently approved treatments for schizophrenia. Xanomeline–trospium (KarXT) combines xanomeline with the peripherally restricted muscarinic receptor antagonist trospium chloride with the goal of ameliorating xanomeline-related adverse events associated with peripheral muscarinic receptors.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Atypische antipsychotica: olanzapine, quetiapine, risperidon, clozapine en aripiprazol.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation In potentie is het nieuwe werkingsmechanisme heel interessant. Een head-to-head vergelijking met conventionele middelen is er echter nog niet. Vooral voor patiënten die bijwerkingen ondervinden van de huidige middelen is dit mogelijk interessant.
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 100mg/20mg
References NCT04659161 (EMERGENT-2)
Additional remarks Participants randomly assigned to KarXT received 50mg xanomeline and 20mg trospium twice a day for the first 2 days and then 100mg xanomeline and 20mg trospium twice a day for days 3 till 7. Beginning on day 8, KarXT dosing was flexible with an optional increase to 125mg xanomeline and 30mg trospium twice a day and the option to return to 100mg xanomeline and 20mg trospium based on tolerability.

Expected patient volume per year

Patient volume

60 - 150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References 1. De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie; 2. Meltzer HY. Treatment-resistant schizophrenia-the role of clozapine. Curr Med Res Opin. (1997) 14:1–20.
Additional remarks De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie gaat uit van 1 op de 125 mensen, oftewel 0,8% (1). Patiënten die in aanmerking komen hebben 'Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) score of 80 or higher, and a Clinical Global Impression-Severity score of 4 or higher.' Er is nog wel meer onderzoek nodig om tot een adequate plaatsbepaling te kunnen komen. Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke patiënten dit middel ingezet gaat worden (bijv. op basis van ziekteduur, symptoombeeld, reeds bestaande behandeling c.q. ineffectiviteit van voorgaande behandeling, et cetera.). Jaarlijks zijn er ongeveer 200 tot 500 'nieuwe' psychotische ontregelingen, niet persé schizofrenie; beperkt deel zal voor nieuwe behandeling in aanmerking komen, maar dit is ook sterk afhankelijk van de meerwaarde van het nieuwe geneesmiddel. Ongeveer 30% van de patiënten reageert niet goed op atypische antipsychotica (2). Dit betekent dat er maximaal 60 tot 150 patiënten in aanmerking zullen komen indien het effectief blijft.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.