Zanamivir

Werkzame stof
Zanamivir
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Dectova is indicated for the treatment of complicated and potentially life-threatening influenza A or B virus infection in adult and paediatric patients (aged ≥6 months) when: • The patient’s influenza virus is known or suspected to be resistant to anti-influenza medicinal products other than zanamivir, and/or • Other anti-viral medicinal products for treatment of influenza, including inhaled zanamivir, are not suitable for the individual patient.

1. Product

Merknaam
Dectova
Fabrikant
GSK
Werkingsmechanisme
Virusremmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Betreft een nieuwe formulering als intraveneuze toediening. Neuraminidase inhibitor.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Januari 2018
Verwachte registratie
April 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in april 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Oseltamivir
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Intraveneuze toediening van dit middel is in verband met ander resistentie patroon waardevol. Middel blijft dus werkzaam bij resistentie tegen oseltamivir.
Behandelduur
Gemiddeld 10 dag/dagen
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
600 mg
Bronnen
clinicaltrials.gov, NCT01527110
Aanvullende opmerkingen
5 dagen is behandelduur voor niet immuungecompromiteerde patiënt.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Het aantal patiënten waar dit relevant voor is is zeer klein. Dit zijn patiënten die op dit moment onvoldoende reageren op oseltamivir. De vraag is welke van de nieuwe middelen de primaire plaats in gaat nemen bij nieuwere behandelingen voor influenza. Alleen bij ernstig zieke patiënten zal IV behandeling voorkeur hebben t.o.v. oraal. Inschatting, maximaal 100 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
1.400 - 1.500
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Een verpakking inhalers van 4 doses, 5 mg per dosis kost €4,85. Als het voor intraveneuze infusie dezelfde prijs wordt komt dat neer op €1.455,00 p.p.p.j..

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

145.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Bronnen
Mogelijke inzet bij preventie van infectie met influenza.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.