Extended indication Dectova is indicated for the treatment of complicated and potentially life-threatening influenza A o
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 145,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Zanamivir
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Viral infections other
Extended indication Dectova is indicated for the treatment of complicated and potentially life-threatening influenza A or B virus infection in adult and paediatric patients (aged ≥6 months) when: • The patient’s influenza virus is known or suspected to be resistant to anti-influenza medicinal products other than zanamivir, and/or • Other anti-viral medicinal products for treatment of influenza, including inhaled zanamivir, are not suitable for the individual patient.
Proprietary name Dectova
Manufacturer GSK
Mechanism of action Virus inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Betreft een nieuwe formulering als intraveneuze toediening. Neuraminidase inhibitor.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date January 2018
Expected Registration April 2019
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in april 2019.

Therapeutic value

Current treatment options Oseltamivir
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Intraveneuze toediening van dit middel is in verband met ander resistentie patroon waardevol. Middel blijft dus werkzaam bij resistentie tegen oseltamivir.
Duration of treatment Average 10 day / days
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 600 mg
References clinicaltrials.gov, NCT01527110
Additional comments 5 dagen is behandelduur voor niet immuungecompromiteerde patiënt.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 100

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments Het aantal patiënten waar dit relevant voor is, is zeer klein. Dit zijn patiënten die op dit moment onvoldoende reageren op oseltamivir. De vraag is welke van de nieuwe middelen de primaire plaats in gaat nemen bij nieuwere behandelingen voor influenza. Alleen bij ernstig zieke patiënten zal intraveneuze behandeling voorkeur hebben ten opzichte van oraal. Inschatting, maximaal 100 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost 1,400.00 - 1,500.00
References Medicijnkosten.nl
Additional comments Een verpakking inhalers van 4 doses, 5mg per dosis kost €4,85. Als het voor intraveneuze infusie dezelfde prijs wordt komt dat neer op €1.455 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

145,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

References Mogelijke inzet bij preventie van infectie met influenza.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.