Uitgebreide indicatie Mantelcel non-hodgkin lymfoom Waldenström's macroglobulinaemia (WM) Chronische Lymfatische Leukemi
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Zanubrutinib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Non-hodgkin lymfoom agressief
Uitgebreide indicatie Mantelcel non-hodgkin lymfoom Waldenström's macroglobulinaemia (WM) Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)
Merknaam BGB-3111
Fabrikant BeiGene
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Zal competitief zijn met ibrutinib.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

27 - 79

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Pakketadvies ibrutinib
Aanvullende opmerkingen De verwachting is dat zanubrutinib de concurrentie aan zal gaan met ibrutinib. De inschatting van het patiëntvolume in het ''pakketadvies ibrutinib'' bij patiënten met CLL betrof 27 tot 79 mogelijke patiënten die in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen Huidige Lijstprijs ibrutinib x Maximaal gebruik per jaar: €69.839. Dit betreft alleen Ibrutinib. Voor de indicatie 1e lijns Chronische lymfatische leukemie (CLL) wordt onderhandeld over een financieel arrangement en zit het geneesmiddel in de sluis.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen B-cell lymphoma; Waldenstrom's macroglobulinaemia
Bronnen adisinsight
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.