Zanubrutinib

Werkzame stof

Zanubrutinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Non-hodgkin lymfoom agressief

Uitgebreide indicatie
Mantelcel non-hodgkin lymfoom
Waldenström's macroglobulinaemia (WM)
Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

1. Product

Merknaam

BGB-3111

Fabrikant

BeiGene

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Zal competitief zijn met ibrutinib.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

27 - 79

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Pakketadvies ibrutinib
Aanvullende opmerkingen
De verwachting is dat zanubrutinib de concurrentie aan zal gaan met ibrutinib. De inschatting van het patiëntvolume in het ''pakketadvies ibrutinib'' bij patiënten met CLL betrof 27 tot 79 mogelijke patiënten die in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Huidige Lijstprijs ibrutinib x Maximaal gebruik per jaar: €69.839. Dit betreft alleen Ibrutinib. Voor de indicatie 1e lijns Chronische lymfatische leukemie (CLL) wordt onderhandeld over een financieel arrangement en zit het geneesmiddel in de sluis.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

B-cell lymphoma; Waldenstrom's macroglobulinaemia

Bronnen
adisinsight
Aanvullende opmerkingen
Lopende fase 3 studies.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.