Uitgebreide indicatie Patients with Severe Postpartum Depression
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Zuranolone
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Depressie
Uitgebreide indicatie Patients with Severe Postpartum Depression
Fabrikant Sage
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen GABA A receptor modulator.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen De primary completion datum vond plaats in November 2018.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Er zijn diverse antidepressiva op de markt. Een voorbeeld voor een concurrerend geneesmiddel is brexanolone.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De fase 3 studie Robin had een positief effect bij postpartum depressie. Het zal onder andere gaan concurreren met brexanolone. Voordelen van zuranolone zijn mogelijk dat het oraal kan worden toegediend en een langere halfwaardetijd heeft.
Bronnen NCT02978326

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

300 - 3.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen RIVM; CBS; brexanolone.
Aanvullende opmerkingen Het patiëntvolume zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met dat van brexanolone. De prevalentie van postnatale depressie in Nederland bedraagt ongeveer 10%. In 2017 werden 172.288 kinderen geboren. Hiervan zullen dus ongeveer 17.000 vrouwen last hebben van een postnatale depressie. Naar verwachting zullen er enkele honderden tot enkele duizenden patiënten voor in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen https://labblog.uofmhealth.org/rounds/a-34000-drug-for-postpartum-depression-brings-praise-price-concerns
Aanvullende opmerkingen De prijsstelling van zuranolone is nog niet bekend. Het is mogelijk dat de prijs in dezelfde orde van grootte ligt als voor brexanolone. De prijs van brexanolone in de Verenigde Staten is ongeveer $34.000,-

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen • nsomnia; Major depressive disorder; Postnatal depression • Phase IIBipolar depression; Essential tremor; Parkinson's disease • PreclinicalDyskinesias • No development reportedSeizures

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.