Direct naar inhoud
www.horizonscan.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies op www.rijkshuisstijl.nl Sluiten

Landelijk project

 

Vanaf 2016 werkt de overheid samen met de partijen in de zorg samen om tot komen tot een zo goed mogelijk overzicht van de ontwikkelen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen. Met allemaal hetzelfde belang, namelijk de geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk houden voor de Nederlandse burgers.

De overheid en de brancheorganisaties ontmoeten elkaar in een regiegroep en de experts op de diverse deelgebieden komen samen in werkgroepen. Vanuit het Zorginstituut is er een projectorganisatie opgezet om dit proces in goede banen te leiden.

Opdracht VWS

Per brief van 29 november 2016 heeft het ministerie van VWS het Zorginstituut de opdracht gegeven het beheer en de verdere doorontwikkeling van de Horizonscan Geneesmiddelen vanaf begin 2017 op zich te nemen. Dit sluit volgens het ministerie van VWS goed aan bij de bestaande taken van het Zorginstituut en contacten met relevante partijen. De Horizonscan Geneesmiddelen komt immers tot stand in samenwerking met zorgaanbieders, beroepsgroepen, (ziekenhuis)apothekers, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Het Zorginstituut is vanaf 1 januari 2017 de beheerder van de Horizonscan. Ook is het Zorginstituut verantwoordelijk voor het scannen van diverse internationale bronnen om zo de ontwikkelingen omtrent de geneesmiddelen te monitoren. Het Zorginstituut stelt op basis van beschikbare bronnen een basislijst op met de gegevens die in kaart moeten worden gebracht. Deze lijst wordt ter reflectie/aanvulling en correctie aan betrokken partijen met relevante inhoudelijke expertise, vertegenwoordigd in werkgroepen, voorgelegd. De uitkomsten van de werkgroepen wordt door het Zorginstituut verwerkt. Het eindproduct wordt besproken met de regiegroep bestaande uit de betrokken brancheorganisaties.

De Horizonscan Geneesmiddelen komt dus tot stand in samenwerking met partijen. Het eindresultaat is dan ook een gezamenlijk product met het veld. Het Zorginstituut heeft echter als beheerpartij een prominente rol in het gehele proces. VWS heeft het Zorginstituut de volgende opdracht gegeven:

  • het ondersteunen en faciliteren van de werkgroepen zodat zij zich kunnen richten op het signaleren en analyseren van de ontwikkelingen omtrent geneesmiddelen op het betreffende deelgebied;
  • het samenstellen van een basislijst waarop partijen, vertegenwoordigd in de werkgroepen, verder kunnen reflecteren en deze aanvullen en corrigeren. Hiervoor dient op basis van beschikbare bronnen gescand te worden welke nieuwe geneesmiddelen en uitbreidingen van indicaties van bestaande geneesmiddelen eraan komen;
  • het zorgdragen voor het proces omtrent de samenstelling van de werkgroepen;
  • het verwerken van de output van de werkgroepen in één totaalbestand (de horizonscan);
  • het voorleggen van de horizonscan aan de regiegroep ter vaststelling. Het Zorginstituut verzorgt het secretariaat van de regiegroep;
  • het beheren en minimaal halfjaarlijks publiceren van de vastgestelde horizonscan.

Het Zorginstituut heeft ten behoeve van de uitoefening van deze taken een uitvoeringstoets opgesteld en deze voorgelegd aan het ministerie van VWS. Eind maart 2017 heeft de minister hier een akkoord op gegeven.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2017.