• Trastuzumab deruxtecan (merknaam: Enhertu) voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker.

  • Tucatinib (merknaam: Tukysa) voor zover verstrekt in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker die voorafgaand twee of meer behandelschema’s op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen.

Zie voor de toelichting 'Staatscourant 2021, 7360'.

Tevens wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om drie jaartallen te corrigeren. Zoals uit de toelichting blijkt, loopt het nieuwe financiële arrangement voor de geneesmiddelen palbociclib, ribociclib en abemaciclib tot 1 januari 2025, en niet tot 1 januari 2024 (Stcrt. 2020, nr. 66967). De regeling is hiermee in lijn gebracht. Tot slot is middels deze regeling een redactionele verbetering doorgevoerd in bijlage 0 die inhoudt dat er weer sprake is van een opvolgende vernummering van de geneesmiddelen waarop de sluis van toepassing.