Aankondiging sluiskandidaten tweede helft 2019

Op 11 maart is de Tweede Kamer geïnformeerd over acht nieuwe geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de sluis.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. Het gaat in deze brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2019. Daarnaast zijn voor het eerste en tweede kwartaal van 2019, waarover de minister de Tweede Kamer op 4 oktober 2018 heeft geïnformeerd, nog aanvullende sluiskandidaten geïdentificeerd. Zie de brief van Minister Bruins.

Tevens bevat de brief de stand van zaken van eerder aangekondigde sluiskandidaten.