Deze indicatie uitbreiding is in maart 2024 goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA) en voldoet aan de criteria voor de sluis.

Bevacizumab is een bestaand geneesmiddel, waarvan een nieuwe toedieningsvorm wordt geregistreerd, namelijk een intravitreale injectie (injectie in het oog). Het betreft daarmee tevens een indicatieuitbreiding van bevacizumab naar de behandeling van leeftijdsgebonden natte maculadegeneratie. Het geneesmiddel voldoet bij deze indicatie aan het sluiscriterium van >€20.000.000 per jaar.

Hierbij is het volgende van belang:

  •   Bij de behandeling van nieuwe patiënten met natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie is de intravitreale apotheekbereiding van bevacizumab eerste keus boven thans beschikbare geregistreerde geneesmiddelen (ranibizumab, aflibercept). Dit op basis van kostenverschillen, niet-inferioriteit en inzichten over systemische bijwerkingen.
  •   In beginsel worden apotheekbereidingen met dezelfde werkzame stof als van in de sluis geplaatste geregistreerde geneesmiddelen niet van het basispakket uitgezonderd zoals beschreven in de wijziging van de Regeling zorgverzekering (Staatscourant nummer 67798 van 12 december 2019).

Gelet op bovenstaande adviseert het Zorginstituut de minister Lytenava op te nemen in de sluis en te regelen dat de apotheekbereiding van bevacizumab intravitreale injectie wel vergoed kan blijven.

De onderbouwing van de opname in de sluis van Lyntenava staat in ons advies welk te vinden is onderaan deze pagina.

Sluis voor dure geneesmiddelen
Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Veel geneesmiddelen die onderdeel zijn van een medisch-specialistische behandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden direct vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om ze vooralsnog uit het basispakket te houden. De Minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Nadat een geneesmiddel in de sluis is geplaatst, kan er een beoordeling volgen van het Zorginstituut of het middel wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket. In deze beoordeling weegt het Zorginstituut de baten af tegen de kosten en adviseert de Minister of er met de fabrikant onderhandeld moet worden om de kosten te verlagen. De Minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket. Deze sluisprocedure heeft tot doel om het basispakket van verzekerde zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De criteria voor de sluis
Medisch-specialistische geneesmiddelen komen in aanmerking voor de sluis wanneer de kosten worden ingeschat op meer dan €20 miljoen per jaar of als de kosten per patiënt hoger zijn dan €50.000 en in totaal meer dan €10 miljoen per jaar.

Horizonscan Geneesmiddelen
Het advies tot sluisplaatsing wordt mede gebaseerd op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Dit is een zo volledig en objectief mogelijk overzicht van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe indicaties die op de markt verwacht worden.