Tecartus® (brexucabtagene autoleucel)

Op 21 juli 2022 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positieve opinie gegeven over markttoelating tot de Europese markt voor een nieuwe indicatie van brexucabtagene autoleucel. Het betreft de behandeling als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten van 26 jaar en ouder met recidiverende of refractaire B-celprecursor acute lymfoblastische leukemie (ALL).

Deze indicatie is in de sluis geplaatst.

Tecvayli® (teclistamab)

Op 23 augustus 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor Tecvayli® als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverende en refractaire multipel myeloom, die ten minste drie eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38-antilichaam en die bij de laatste therapie ziekteprogressie hebben aangetoond.

Zie voor verdere informatie de onderstaande Staatscourant