Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020

Op 25 maart is de Tweede Kamer geïnformeerd over acht nieuwe geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de sluis. Tevens wordt de stand van zaken genoemd van behandelingen die eerder zijn aangekondigd voor de sluis.

Het gaat in de brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2020. Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen zijn er acht geneesmiddelen, waarvan registratie mogelijk is in de periode tot en met december 2020, geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis.

Voor de acht geneesmiddelen geldt dat zij op basis van de nu beschikbare informatie in aanmerking komen voor een sluisprocedure. Het is mogelijk dat nieuwe informatie beschikbaar komt waardoor een geneesmiddel in de sluis wordt geplaatst dat niet vooraf als sluiskandidaat is aangemerkt of waardoor een sluiskandidaat toch niet in de sluis geplaatst wordt. Indien dit het geval is, wordt u daarover geïnformeerd in het najaar van 2020 in de volgende kamerbrief over sluiskandidaten.

Zie de brief van Minister van Rijn.