Direct naar inhoud
www.horizonscan.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies op www.rijkshuisstijl.nl Sluiten

Horizonscan Geneesmiddelen 1 september 2017

Zorginstituut Nederland | 30 augustus 2017

Het Zorginstituut publiceert nieuw overzicht met verwachte markttoetreding innovatieve geneesmiddelen

Vanaf 1 september vindt u op deze website in één overzicht welke innovatieve geneesmiddelen binnen nu en twee jaar op de markt komen of bij welke bestaande geneesmiddelen indicatie- uitbreidingen worden verwacht. Het overzicht biedt naast een overzicht van de geneesmiddelen, ook een indruk van het verwachte gebruik (volume en aantal patiënten) en de geraamde kosten. De ‘scan’ is samengesteld met input van onder andere medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.

Vroegtijdig op de hoogte met Horizonscan Geneesmiddelen
De Horizonscan Geneesmiddelen is een hulpmiddel in het betaalbaar en toegankelijk houden van geneesmiddelen: de website biedt vroegtijdig inzicht in de markttoetreding van innovatieve geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, én de mogelijke gevolgen hiervan. Hiervoor wordt op basis van beschikbare nationale en internationale bronnen gescand welke nieuwe indicaties én uitbreidingen van indicaties van geneesmiddelen eraan komen. Met de nu gepubliceerde scan bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal en openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door zeven werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied. Eerder dit jaar nam het Zorginstituut de regiefunctie over van het ministerie van VWS. Dit is de eerste keer dat het overzicht wordt gepubliceerd vanuit het Zorginstituut.

Samenwerkingsverband met brede deskundigheid
Het Zorginstituut ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan, beheert de website en database én zorgt ervoor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt gepubliceerd. De Horizonscan Geneesmiddelen komt tot stand in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Patiëntenfederatie Nederland (PN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN),  ministerie van VWS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZa), Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK), VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
De Horizonscan kent een zorgvuldig proces en een brede betrokkenheid van deskundigen om de inschattingen van de ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten zijn. De komende jaren werkt het Zorginstituut samen met alle werkgroepen en betrokken organisaties aan het steeds verder verbeteren van de informatie. Hiervoor heeft het Zorginstituut een speciaal Horizonscanteam aangesteld.

Nieuwe website en database
In de komende maanden wordt gewerkt aan een interactieve database en een nieuwe website. De volgende publicatie van de Horizonscan zal begin 2018 plaatsvinden in deze nieuwe omgeving en dus niet meer in de vorm van een separaat overzicht. De database bevat tegen die tijd ook meer informatie en de nieuwe navigatiestructuur van de website zal de toegang tot deze informatie vergemakkelijken.

 

NB: Op 30 augustus 2017 is in het uittreksel van de Horizonscan Geneesmiddelen nog een werkversie gepubliceerd van de werkgroep Stofwisseling en Endocrinologie. Van de overige werkgroepen is wel de definitieve versie gepubliceerd. Op 1 september 2017 is daarom een aangepaste versie gepubliceerd van het uittreksel met daarin ook de definitieve versie van de werkgroep Stofwisseling en Endocrinologie.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2017.