Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden meestal zonder bijzondere (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister voor Medische Zorg kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge verwachtte uitgaven, in de sluis te plaatsen en toch tijdelijk uit het basispakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel of geen opname in het basispakket en afspraken maken over gepast gebruik. En kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. 

Horizonscan
In de Horizonscan Geneesmiddelen staan alle te verwachten nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen. Ook biedt de scan een overzicht van de zogenaamde biosimilars en generieke middelen die binnenkort verwacht worden om te concurreren met het origineel farmaceutisch product (het specialité) waarvan het patent is verlopen.

Openbaar en objectief overzicht
Om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te stimuleren en versnellen bieden verschillende partijen in de zorg samen met het Zorginstituut met de Horizonscan Geneesmiddelen een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen, zodat onder meer:

  • Kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en voor iedereen toegankelijk is;
  • Patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
  • Zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie kunnen versterken;
  • Behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • Het Zorginstituut beoordelingen tijdig kan agenderen en voorbereiden.