Lytenava (bevacuzimab)
Lytenava is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 27 mei 2024 heeft de Europese Commissie (EC) een handelsvergunning gegeven voor de toelating tot de Europese markt van Lytenava voor de behandeling van neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nLMD) bij volwassenen.

Zie deze link voor meer informatie in de Staatscourant.